Mededelingenblad 22 oktober 2017 Mededelingenblad 22 oktober 2017
Ontmoetingskerk:   9.30 uur: ds. H.C. van Capelleveen.  
                         m.m.v. drie Cantorijen o.l.v. Coby Moens
           thema: Luther.
           Bevestiging  ambtsdrager                 
        11.00 uur: ds. H.C. van Capelleveen.
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie met als doel  Algemeen diaconaal werk. Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van onze diaconie gefinancierd. Enkele voorbeelden hiervan zijn, het wijkwerk, de zomer of kerstattenties en schuldhulpverlening. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland moet ook de gemeente Heerhugowaard pas op de plaats maken. Steeds vaker wordt er daarom een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst.
Uit de gemeente:
Mevr. Dieuwke Andrea is opgenomen in ouderenkliniek van de GGZ in Heiloo. Haar adres is Kennemerstraatweg  464, 1851 NG in Heiloo paviljoen ‘Strandwal’.
Mevr. Henske Bakker is afgelopen week voor een heupoperatie opgenomen geweest in het ziekenhuis in Den Helder. Zij is weer thuis om daar te revalideren.
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun is.
 
Vakantie
Komende week van 23 tot 29 oktober heb ik herfstvakantie. Voor dringende zaken kunt u contact op nemen met Jacqueline Geertse.
Henco van Capelleveen.
AGENDA:
Copy  mededelingenblad
Zoals velen weten ga ik op 19 oktober met  een groep van 14 mensen naar Kenia. En omdat het mededelingenblad elke week uitkomt, heb ik Janneke Kiesewetter bereid gevonden om mij te vervangen. Copy  a.u.b. van 19 oktober t/m  4 november graag naar Janneke.
E-mailadres:
50+ reis
De 50+ groep van Samen voor Kenia is vertrokken. Zij zullen hun belevenissen bijhouden in het logboek op de website. Vind u het ook leuk om hun te volgen en eventueel een reactie te plaatsen, kijk dan op
met vriendelijke groet,
Sietse
 
terug