Mededelingenblad 23 december 2018 Mededelingenblad 23 december 2018
Zondag  23 december 2018
4e zondag van Advent

Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio.

Collecte
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat.
Geef licht aan kinderen in de knel –  Licht voor vluchtelingenkinderen in Myanmar.
In het noordoosten van Myanmar zijn ruim vierduizend Kachin, een christelijke minderheid, op de vlucht geslagen. Hun dorpen zijn in brand gestoken en er zijn gevechten tussen het leger en christelijke rebellen. Daarmee komt hun aantal op 120.000 gevluchte Kachin. Duizenden vluchtelingen zitten klem in de jungle. Ze hebben geen medicijnen en voedsel. Veel van hen zijn gehandicapten, vrouwen en kinderen. Jongeren zien geen toekomst en grijpen naar drugs. Kerk in Actie wil deze kwetsbare groepen ondersteunen en hen een lichtpuntje geven in deze donkere situatie.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Kindernevendienst.

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Ans Zwaanswijk is gevallen en heeft daarbij ernstig nekletsel opgelopen. Na een week in het ziekenhuis te zijn behandeld gaat zijn voor verder herstel en revalidatie naar de Magnushof in Schagen.
Mevr. Margreet Heere verblijft in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar om daar te herstellen en te revalideren.  Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01
Boukje van Balen verblijft in het ziekenhuis in Groningen.
Rianne Tamminga is afgelopen donderdag geopereerd. Ze hoopt voor de kerst nog thuis te zijn en moet daarna 6 weken rust houden.
Dhr. Gerard Biersteker is weer thuis.  
Dhr. Orsele Wouda is ook weer thuis.
Dhr. en mevr. Broekhuisen kunnen door kwetsbare gezondheidstoestand voorlopig niet naar de kerk komen. Zij blijven met ons verbonden via de kerktelefoon en wij met hen door onze aandacht.
Mevr. J. Passchier was tijdelijk opgenomen in Bergen. Het laat zich nu aanzien dat dit haar definitieve thuis wordt. Haar adres is: Woonzorgcentrum Oudtburgh, Molenweidtje 1 1662 BC Bergen, afdeling Vliet kamer 039. Dit betekent ook voor haar man veel.  Dhr. P. Passchier zal in de Raadstede naar een andere kamer  moeten verhuizen.  
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

ALGEMEEN
Tussen kerst en oud en nieuw ben ik een weekje op vakantie. Voor crisispastoraat kunt u zich wenden tot mijn collega ds. Henco van Capelleveen.
Jacqueline Geertse.  

Samen voor Kenia:

Vorige week zondag stonden we met fruit, eieren en plantjes en de week daarvoor met fruit. Ook waren de Christmas Carols tijdens de koffie aanwezig met hun zang. Al deze acties hebben ruim 700 euro opgeleverd. Onze speciale dank gaat uit naar de heer Cees Klercq die zich goed thuis voelde tussen de jongeren van samen voor Kenia.

Deze week staat Eva Klercq  in de hal met de walnoten die we vorige week al aangekondigd hadden. Lekkere walnoten tijdens de feestdagen. Het zijn wilde walnoten hier geteeld!

Bij de uitgang van de kerkzaal staan twee jongeren van samen voor Kenia. Wij hebben een flyer gemaakt voor een KERSTGIFT. Met al de verzoeken in de bus kunnen wij niet achterblijven. Op de flyer ziet U drie jongeren uit Kenia die heel graag op de nieuwe school willen les krijgen. Zo krijgen zij een gezicht. Als voorbeeld hebben we de spullen die we nodig hebben voor de verbouwing weergegeven. Op deze manier kunt U onze jongeren en de jongeren in Kenia in deze periode steunen.

kopij voor het Mededelingenblad
Met ingang van januari 2019 moet alle kopij voor het Mededelingenblad gestuurd worden naar:
Het e-mailadres van Jan Bergsma wordt met ingang van januari 2019 niet meer gebruikt.
terug