Mededelingenblad 23 juli 2017 Mededelingenblad 23 juli 2017
Ontmoetingskerk 10.00 uur, ds. J. Geertse
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De diaconale collecte voor het algemeen diaconaat.  Het diaconaat helpt in de eerste plaats waar geen helper is. Het zet zich in op sociaal-maatschappelijk terrein, vooral waar overheid en samenleving onvoldoende mogelijkheden hebben of tekort schieten. Zo schenkt de diaconie aandacht aan directe hulp aan slachtoffers van armoede, rampen, epidemieën, onrecht en geweld; maar ook aan duurzame ontwikkeling en bestrijding van armoede en uitsluiting.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel  de moderne muziek in onze kerk.
 
 
UIT DE GEMEENTE
-Mevr. Richtje van Dijk  verblijft in het verpleeghuis Oudtburgh in Bergen. Haar adres is: Molenweidtje 1
1862 BC Bergen.
-Dhr. Jaap Strijbis verblijft voor drie maanden in Heliomare om te revalideren. Zijn adres is: Heliomare afdeling 2b, Relweg 51, 1949 EC Wijk aan Zee.
 
 
-Mevr. Jeltje Karman heeft  een ongeluk op de fiets  gehad en moest in het ziekenhuis worden opgenomen . Zij is geopereerd aan een jukbeenfractuur. Zij is weer thuis om daar van allerlei kwetsuren te herstellen.
-Mevr. Sylvia Dijkstra houdt na haar schouderoperatie heel veel pijn. Nader onderzoek moet de oorzaak daarvan aan het licht brengen.
-Mathijs Schraa is ongelukkig te val gekomen en heeft een enkel gebroken en de andere gekneusd.
-Mevr. Wies Spil wordt volgende week geopereerd aan haar hand/pols.
 
Dit is de laatste Mededelingen  voor de zomervakantie.
Wij wensen alle zieken thuis, in verpleeg en/of verzorgingshuis alle goeds toe. 
Een goede zomertijd voor u allen.
 
Vakantie
De komende weken van 24 juli tot en met 19 augustus ben ik met vakantie.  Jacqueline Geertse zal mij in die periode vervangen.
Henco van Capelleveen
terug