Mededelingenblad 23 september 2018 Mededelingenblad 23 september 2018
zondag  23 september 2018
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTE
De diaconale collecte  is voor Kerk in Actie – Vredeswerk. Overal ter wereld zijn landen met elkaar in conflict en miljoenen mensen, jong en oud, zijn slachtoffer van geweld. Kerk in Actie en PAX zetten zich namens de Protestantse Kerk in voor vrede. In Nederland en wereldwijd. Veel jongeren in Oekraïne voelen zich onveilig door het conflict in Oost-Oekraïne en de sociaal economische crisis. Er is veel wantrouwen en ze geloven niet dat zij invloed hebben op hun situatie of op hun toekomst. In Nederland steunt Kerk in Actie Stichting De Vrolijkheid, die voor kinderen in de AZC’s activiteiten organiseert, waardoor ze weer even kind kunnen zijn. In Srebrenica proberen Bosniërs en Serviërs 23 jaar na de genocide elkaar weer de hand te reiken. In de Vredesweek zoeken we naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Met de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en PAX. Van harte aanbevolen.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Vredeswerk.
 
DE GEMEENTE
Mevr. Klazien Schoon heeft afgelopen week in het Amsterdams Universitair Medisch Centrum haar hartoperatie ondergaan. Zij is donderdag overgebracht naar het ziekenhuis in Alkmaar om daarna thuis verder te herstellen.  
Mevr. Riet Burgstra is weer thuis. Zij moet heel veel rusten en  bezoek is op dit moment te veel voor haar. Meeleven kan met een kaartje . 
 Mevr. Ada Nieuweboer heeft door een ongeluk haar been gebroken en verblijft voor zorg en revalidatie in Revalidatiecentrum Alkmaar. Haar adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (NH) Oudorp
 Mevr. Sylvia Dijkstra verblijft in Verpleeghuis Den Koogh, Afd. Rasende bol, kamer 205, Haar adres is: drs. F. Bijlweg 4, 1784 MC Den Helder. De eerste stapjes zijn gezet...
Mw. H. de Greeuw wordt verpleegd in Centrum Ouderenzorg De Horstenburgh, Dorpsstraat 104 1713HL Obdam, kamer 308.
Anne Wondergem, Gele Varaan 3, is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis
Wij wensen alle zieken in het ziekenhuis maar ook thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
ALGEMEEN
Even een berichtje over mijzelf.  omdat ik in de laatste week van september afwezig ben neemt Janneke Kiesewetter ( het voor de Zondag 1 oktober van mij over, de mededelingen die voor Zondag 1 oktober op het mededelingenblad moeten komen te staan graag door mailen naar Janneke. donderdag 27 september graag de mededelingen naar Janneke.
Vriendelijke groet Jan Bergsma
 
AGENDA
Zangdienst
Zondag 30 september 2018 is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19.00 uur, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is Ds. Sjaak Visser uit Zaandam. Thema van de dienst is "Klimaatverandering en liefde voor de schepping". Muzikale medewerking wordt verleend door Interk. evangelisatie koor "Echo" uit Hoorn o.l.v. Karin Tonkes, pianist is dhr. Hein Conijn, organist is Diny Kotterer.
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
de zangcommissie.
terug