Mededelingenblad 24 december 2017 Mededelingenblad 24 december 2017
4e zondag van Advent
 
9.30 uur      Ontmoetingskerk        Ds. H.C. van Capelleveen 
                    organist: mw. Ina Terpstra i.p.v. hr. Bob Nuis
18.00 uur   Ontmoetingskerk        Ds. J. Geertse - Kinderkerstfeest
22.00 uur   Ontmoetingskerk        Ds. H.C. van Capelleveen
Kerstnachtdienst, m.m.v. Cantorij  
                  
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen. Ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat.
Op de vlucht met Kerst. Een schrikbeeld, maar voor meer dan vier miljoen Syriërs een feit. Zij ontvluchtten hun thuisland om elders een veilig heenkomen te zoeken. De helft van hen is kind. Naast al het leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Door al het geweld zijn duizenden scholen verwoest en gesloten. In relatief veilige gebieden zijn klassen door de grote toestroom van vluchtelingen juist overvol en is lesgeven bijna onmogelijk. Met het project ‘Geen verloren generatie’ helpt de Raad van Kerken in het Midden Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft bijles aan leerlingen met een onderwijsachterstand, helpt kinderen uit arme gezinnen met schooluniformen en boeken, knapt schoolgebouwen op, traint docenten om te midden van deze oorlog toch les te kunnen geven en ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking. We mogen deze generatie van Syrische kinderen niet verloren laten gaan. Geef hen hoop, juist met Kerst, en geef aan de collecte!
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel de Eredienst.
 
UIT DE GEMEENTE
Mevr. Tineke Demmers heeft afgelopen week een heupoperatie ondergaan in het ziekenhuis in Alkmaar. De verwachting is dat zij nu weer thuis is om daar verder te herstellen en te revalideren.
Mevr. Lenie Hoogvliet heeft afgelopen week een dotterbehandeling ondergaan en mocht de volgende dag weer naar huis.
Dhr. Piet Mol heeft in het Academisch Centrum Amsterdam een operatieve  ingreep aan zijn oog ondergaan. Hij mocht dezelfde dag weer terugkeren naar huis.
Mevr. Oosterink, mocht na weken revalidatie in Westerhout deze week weer naar haar kamer in Hugowaard terug.
 
Wij wensen alle zieken thuis in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe.
 
AGENDA
Kinderkerstfeest
Vanavond zal weer het jaarlijkse kinderkerstfeest plaatsvinden! U bent om 18.00 u van harte welkom in onze prachtige sfeervolle kerk, waar door onze jeugd het kerstspel “de kerststal van Franciscus” zal worden opgevoerd. Franciscus had namelijk een droom! Het kerstverhaal is niet zomaar een verhaal van lang geleden, maar een verhaal vol leven – voor iedereen! We staan in een mooie, toegankelijke kinderdienst stil bij de geboorte van Jezus en nodigen iedereen – jong en oud – hier bij te zijn! Tijdens het kinderkerstfeest is er oppas beschikbaar voor de allerkleinsten. Na de dienst staat de warme chocolademelk met wat lekkers klaar!
 
De dienst op zondag 31 december
In plaats van een avondgebed op de laatste dag van het jaar houden we deze zondag een  ochtenddienst. Deze begint op de gewone tijd van 9.30 uur.
 
Vakantie
Tussen Kerst en Oud en Nieuw heb ik (behalve de dienst op zondag) een weekje vrij. Voor crisispastoraat kunt u zich richten tot mijn collega ds. Henco van Capelleveen.
Jacqueline Geertse.
terug