Mededelingenblad 1 juli 2018 Mededelingenblad 1 juli 2018
zondag 1 juli 2018
 
10.00 Ontmoetingskerk, ds. H.C. van Capelleveen 
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor Nationaal Fonds Kinderhulp.
Eindelijk zomervakantie! Zes weken lang geen school, met het hele gezin op vakantie, dagjes uit en veel leuke dingen doen met vriendjes en vriendinnetjes. Voor 1 op de 9 kinderen is dit helaas anders, zij leven in armoede. Zij gaan nergens heen, zelfs voor een dagje naar het zwembad is geen geld. De zomervakantie is voor hen eenzaam en lijkt een eeuwigheid te duren. En als de vakantie dan eindelijk voorbij is, is dat confronterend: want zij keren terug naar school zonder mooie zomerverhalen… Deze kinderen voelen zich alleen en buitengesloten. Ieder kind verdient een leuke zomervakantie. Dat vind u toch ook?
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugdwerk Protestantse Kerk
 
UIT DE GEMEENTE
-Dhr. Vincent Schaap, is deze week weer opgenomen in het Ziekenhuis in Alkmaar. Hij wordt behandeld aan een infectie.
- Mv. Sylvia Dijkstra, verblijft in de Herstelafdeling van het Westfriesgasthuis te Hoorn om te revalideren na haar schouderoperatie. De verwachting is dat Sylvia maandag 2 juli weer naar huis mag terug keren.
- Dhr. Wim Terpstra, is deze week opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar, waarschijnlijk in verband met een ernstige infectie. Hij mocht vrijdag weer naar huis terug keren.
- Dhr. Piet Mol, is in het ziekenhuis in Alkmaar opgenomen ter observatie.
- Mv. Henny de Jeu is in het ziekenhuis in Alkmaar opgenomen. In afwachting van verdere behandeling of operatie mag zij komende week naar huis terugkeren.
- Dhr. Siebe Groeneveld, is afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen geweest in verband met een infectie. Hij is weer thuis.  
 
Wij wensen alle  zieken in ziekenhuis, verpleeghuis en thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
Belijdenis
Volgende week zondag, 8 juli doen Arona Haaijema, Marlies van Steeg, Alexander Obbink, Esther Stapel en Reginald Bod belijdenis van hun geloof. De Lyrix zullen aan deze dienst meewerken, Jeannette Klercq en Hesselina Gelling zullen zingen, het wordt een heel bijzondere dienst.
 
Samen voor Kenia
De eerste actie van de jongerenreis "samen voor Kenia".
Zoals u allen weet ben ik, Jan Bergsma, verleden jaar in oktober/november met een seniorengroep naar Kenia geweest. Wij hebben daar het project voor een gebouw bij een school bijeen gebracht.
En een van de acties was het lopen van de 4-Daagse van Nijmegen, waar ik door velen van u ben gesponsord, met een mooi bedrag.
Dat hebben de jongeren goed onthouden. En ze hebben mij gevraagd of ik de 4- daagse van Nijmegen dit jaar weer ga lopen. In de Brink kunt u meer informatie krijgen.
Namens de Jongeren die naar Kenia afreizen in 2019,
Jan Bergsma

Vakantie kerkelijk bureau.
Het kerkelijk bureau is gesloten op twee data wegens vakantie.
Het zijn de dagen 3 juli  en 7 augustus.
 
terug