Mededelingenblad 24 september 2017 Mededelingenblad 24 september 2017
9.30 Ontmoetingskerk, ds. H.C. van Capelleveen, met medewerking van de Cantorij
11.00 Ontmoetingskerk  Ds. H.C. van Capelleveen en ds. Bernard, Evangelische Broedergemeente Alkmaar/Heerhugowaard
met medewerking van het Black gospelkoor X-Pression of Yoy van de Broedergemeente Amsterdam
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor Kerk in Actie, Vrede en veiligheid in Nigeriaanse dorpen.
De verhouding tussen christenen en moslims in Noord-Nigeria is gespannen. Door de terreur van Boko Haram zijn de conflicten en gewelddadigheden onderling nog meer toegenomen. De
organisatie Justice Peace and Reconciliation Movement (JPRM), partner van Kerk in Actie, brengt mensen bij elkaar. In veel dorpen werken dorpsbewoners nu samen aan een betere toekomst.
Christenen en moslims slaan bijvoorbeeld gezamenlijk een waterput of leggen een weg aan. Ook gaan ze in gesprek over vrede en gerechtigheid. Volwassenen kunnen bovendien dankzij JPRM leren lezen en schrijven of lid worden van een spaargroep. Dorpsbewoners ervaren daardoor saamhorigheid en vertrouwen in plaats van wantrouwen en vooroordelen.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en jongerenwerk.
 
UIT DE GEMEENTE
Dhr. Jille van Houten  is bezig met zijn chemokuren. Hij verdraagt die goed. Door hernia-klachten  kan hij niet naar de kerk komen, hij is via de kerkwebradio met ons verbonden.
 
Wij wensen alle zieken thuis in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
AGENDA
Maaltijd.
Op vrijdag 6 oktober is er weer een maaltijd in de Brink.
Zoals altijd gaan de deuren open om 18.00 uur en wordt het eten om 18.30 uur op tafel gezet.
De prijs is nog steeds € 5,00 en de drankjes € 1,00.
Er zullen weer inschrijfformulieren in Brink liggen.
U kunt zich ook opgeven bij Rita Nieuwdorp, tel 5713873, email
Tot de zesde, groet van de kookploeg.  
 
terug