mededelingenblad 25 juni 2017 mededelingenblad 25 juni 2017
Ontmoetingskerk: 10.00 uur: Ds. H van Capelleveen,  doopdienst              
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
Collecten:
De eerste collecte voor de diaconie is voor Algemeen diaconaal werk.
Het diaconaat helpt in de eerste plaats waar geen helper is. Het zet zich in op sociaal-maatschappelijk terrein, vooral waar overheid en samenleving onvoldoende mogelijkheden hebben of tekort schieten. Zo is deze collecte o.a. voor financiële ondersteuning in noodsituaties.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal werk.
 
 Uit de gemeente:
Mevrouw Mats de Jong  is afgelopen week in het ziekenhuis in Alkmaar geopereerd aan haar knie. Zij gaat de komende weken revalideren in de Magnushof. Adres: Jacob Ruijsdaellaan 30,
1741 KW Schagen.
 
Wij wensen alle zieken thuis, verpleeg en/of verzorgingshuis alle goeds toe. 
 
                                                          
 
 
Tot en met 16 juli ben ik heerlijk op vakantie. Voor crisispastoraat verwijs ik u naar mijn collega                   ds. Henco van Capelleveen
 
ds. Jacqueline Geertse.
 

 
AGENDA:
De eerst volgende actie voor het Moldavië project is op de Startzondag.
De diakenen gaan ons dan (weer) verwennen met eigen gebakken taarten.
Werkgroep Moldavië
 
terug