Mededelingenblad 25 maart 2018 Mededelingenblad 25 maart 2018
zondag  25 maart 2018
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor Kerk in Actie 40dagentijd  Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda
Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen worden dagelijks geconfronteerd met huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’ Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Kindernevendienst.
 
DE GEMEENTE
Dhr. Henk Kamp verblijft nog in het ziekenhuis in Alkmaar.  
Dhr.  Jaap Meijer mocht weer naar huis terug keren.  
Mevr. T. Bijl – Smit Sibinga, is opgenomen in GGZ Hoorn,
Hannie Dijkstra-Jongsma moet vanwege een ziekenhuisbacterie op de medium care blijven. In tussen gaat het veel beter met haar. Ze kan af en toe uit bed en ze wordt langzaam aan weer wat actief. Het adres is: VU Medisch Centrum
Anne Wondergem ligt weer in het ziekenhuis in Amsterdam. Er waren wat complicaties. Intussen gaat het weer wat beter met haar.
Mw. van Slooten verblijft in het Hospice Alkmaar. 
Wij wensen alle zieken in het ziekenhuis maar ook thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
ALGEMEEN
Posters voor de Rommelmarkt  Heeft u ze al gezien, de posters van de Rommelmarkt? Op de bar in de Brink kunt u deze vinden. Neem er één mee en hang hem thuis goed zichtbaar achter een raam op. Op deze manier maakt u reclame voor onze rommelmarkt.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
De Rommelmarkt Commissie
 
Homecare Taul Moldavie
Ons project voor Homecare Taul Moldavie is heel goed verlopen. Eind mei houden we als afsluiting hiervan een gezamelijke, Moldavische maaltijd. We hebben veel acties gedaan, waar u goed aan hebt meegedaan. Daar zijn we heel dankbaar voor.
Nu hebben we nog een keer bloembollenbakjes. Deze keer niet voor de verkoop, maar een verzoek aan u, om allemaal een bakje mee te nemen en die te geven aan mensen hier, in uw omgeving, die zo'n attentie kunnen gebruiken. Er zijn ongeveer 60 bakjes met namen en we vragen u, om te voorkomen dat mensen dubbel krijgen en daardoor anderen misschien niet, even op die lijst met namen te kijken. Dus alle 100 bakjes moeten worden weggebracht, maar net als de uitdagende opdracht van ons project moet dit ook lukken met z'n allen. Zo kunnen we als kerk laten zien ,dat we ook hier er voor elkaar zijn. En dat is toch wat Jezus ons heeft voorgeleefd.
Als u een bakje voor u zelf wilt, kunt u een vrijwillige bijdrage geven.
Frouk, Henco, Jacqueline, Rob en Els
 
AGENDA
Bloemengroet
Met Pasen zijn we al jaren gewend een groet te brengen vanuit onze kerk aan mensen in de gevangenis. Ook dit jaar willen we dit gebaar weer maken. We willen ook weer een bloemetje brengen naar het Exodushuis in Alkmaar. In dit huis wonen ex-gedetineerden, die daar geholpen worden om weer op een goede manier terug te keren in de maatschappij.
Daarom vragen we u om op eerste Paasdag een bloemetje mee te nemen. Geen plantje aub, want die mogen de gevangenis niet in. Wij zetten emmers met water neer om ze bij binnenkomst in te doen. Verder zorgen wij van de diaconie samen met de werkgroepgevangenissen ervoor dat de bloemengroet op de juiste bestemming komt.
De diaconie
 
Zangdienst
Zondag 1 april 2018  is er een Paaszangdienst in de Ontmoetingskerk aan de Middenweg 168 te Heerhugowaard, aanvang 19.00  uur, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met  zingen.
Voorganger is Ds. Henco van Capelleveen uit Heerhugowaard. Thema van de dienst is “ Je  bent gekend ”.
Muzikale medewerking wordt verleend door zanggroep “Echo “uit Heerhugowaard  o.l.v. dhr. Erwin de Ruijter, pianiste is Mevr. Joke Tuinema. Organist is dhr Cor Docter.
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
 de zangcommissie.
terug