Mededelingenblad 25 november 2018 Mededelingenblad 25 november 2018
Zondag 25 november 2018
10.00 uur ontmoetingskerk: Ds. J. Geertse
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
COLLECTES
Vandaag is de diaconale collecte voor het project samen voor Kenia. Zoals U al hebt gemerkt zijn de jongeren al goed aan het actie voeren. Het is ook een heel mooi project waarbij onze jongeren de jongeren in Kenia de mogelijkheid geven om een goede toekomst in het land te krijgen. Met zo'n mooie opleiding geven ze meteen in impuls aan het ziekenhuis maar ook aan de gezondheids-zorg in de weide omgeving. Ik zelf vind het altijd zo bijzonder hoeveel de mensen zelf voor de opleiding moeten betalen en dat ze daar heel veel voor over hebben. Vaak gaat de helft van het gezinsinkomen naar de opleiding. Er is daar IB groep waar geld geleend kan worden.Toch investeren de ouders maar ook vaak een hele gemeenschap in de toekomst van hun kinderen. Vandaag kunnen wij weer een steentje bijdragen.
2e collecte: Pastoraal werk 
UIT DE GEMEENTE
- Anne Wondergem is nog steeds in het ziekenhuis. Het adres is: Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, locatie AMC, Anne Wondergem, afd. Grote Kinderen, kamer 234, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.
-Mw. Elly Vroegop is weer ziek. Ze is thuis, maar haar artsen bereiden een behandelingsplan voor waarmee ze de komende weken in de Noordwest in Alkmaar moet starten.
-Boukje van Balen wordt nu verpleegd in Magentazorg - Revalidatie Alkmaar, (voorheen Lauwershof). Het adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Alkmaar.  Ze verblijft daar op afdeling 1, kamer 104.
-Mw. Tineke Tamminga is afgelopen vrijdag  in Alkmaar geopereerd. Ze hoopt maandag of dinsdag weer thuis te komen.

-Piet Dekker is met de fiets gevallen en heeft zijn heup gebroken. Hij moet thuis rust houden.
-H.van Asten
is opgenomen in de Noordwest Ziekenhuisgroep afd. longziekten 317 kamer 626, Wilhelminalaan 12, 1815 J D Alkmaar.

ALGEMEEN
Samen voor Kenia1
Vandaag zijn er weer taarten gebakken, nu door de jongeren en leiding van Samen voor Kenia .Heerlijk voor bij de koffie tegen een vrijwillige bijdrage voor ons project. Van harte aanbevolen! Namens Samen voor Kenia.
Hartelijke groet,Els de Visser-Groenewegen
Samen voor Kenia2
Vanaf nu staat er in de Brink een grijze rolcontainer, de bedoeling hiervan is om statiegeld flessen te verzamelen, de opbrengst is voor Samen voor Kenia. Onze vraag is, wilt u zo vriendelijk zijn statiegeld flessen in te leveren in deze container, of, als het glas is dit op de grond bij de container te zetten, wij gaan dat dan inleveren bij de betreffende winkels en hopen zo weer wat geld binnen te halen. Als u het vervelend vindt om met flessen te sjouwen kunt u uw statiegeld flessen ook gewoon bij de winkel inleveren en dan het bonnetje in te in het daarvoor bestemde kokertje te doen wat aan de container hangt. Bij voorbaat hartelijk dank namens de Keniagroep.
Kookgroep
Op vrijdag 30 november is er weer een gezamenlijke maaltijd in de Brink.
Vanaf 18.00 uur bent u welkom en om 18.30 gaan we eten.  De kosten zijn vijf euro en de drankjes zijn één euro. Gelukkig  krijgen we weer hulp van enkele jongeren van Samen voor Kenia, die wij door de maaltijd een extraatje mee kunnen geven. Opgeven kan via het inschrijfformulier in de Brink of bij Rita Nieuwdorp, tel. 5713873.Wij hopen u te ontmoeten, vriendelijke groet van de kookgroep.
Kerkenraad
De kerkenraad nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn op de gemeenteavond d.d. 26 november 2018. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoetingskerk. Aan de orde komen o.a. de begrotingen 2019 van het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en de plaatselijke regeling 2019-2023. Kopieën kunt u aanvragen via de email van de scriba dan krijgt u ze toegestuurd via de email of u kunt na de kerkdienst bij de ouderling van dienst of de scriba aangeven dat u de kopieën uitgeprint wilt hebben. Renee Ronduite
Samen voor Kenia – Christmas Carols

Kerst, een mooie tijd om met elkaar te vieren, geluk te wensen en extra aandacht te geven aan mensen die dat nodig hebben. Dit jaar kan dat op een speciale manier.
Bestel een origineel gezongen kerstgroet voor uzelf, familie of iemand die u dierbaar is. Een enthousiaste groep jongeren van Samen voor Kenia zingt voor u de mooiste Christmas Carols. Uw vrijwillige bijdrage gaat naar Samen voor Kenia om ook daar te bouwen aan een goede toekomst.

Bent u geïnteresseerd, stuurt dan een mail naar met uw gegevens en wensen, dan nemen wij contact met u op.
terug