Mededelingenblad 26 augustus 2018 Mededelingenblad 26 augustus 2018
zondag 26 augustus 2018
 
10.00 Ontmoetingskerk, ds. Henco van Capelleveen
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Algemeen diaconaal werk
Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van onze diaconie gefinancierd. Enkele voorbeelden hiervan zijn, het wijkwerk, de Schuldhulpverlening, de zomer- of kerstattenties. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland moet ook de gemeente Heerhugowaard pas op de plaats maken. Steeds vaker wordt er daarom een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal werk
 
UIT DE GEMEENTE
Mevr. Nely Havelaar heeft haar pols gebroken en verblijft de komende weken in zorgcentrum ‘Kooimeer’. Haar adres is Albertina Agnesstraat 20, 1814 MD Alkmaar appartement 104.
 
Mevr. Ada Nieuweboer heeft door een ongeluk haar been gebroken en verblijft voor zorg en revalidatie Alkmaar. Haar adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (NH) Oudorp
 
Sylvia Dijkstra heeft een behandeling op de pijnpoli in Hoorn ondergaan, waardoor ze langzamerhand iets mobieler wordt. In de komende tijd moet blijken in hoeverre de hernia is verdwenen. Daarna nog verder revalideren in Verpleeghuis Den Koogh, Afd. Rasende bol Kamer 205, Drs. F. Bijlweg 4, 1784 MC Den Helder.
 
Gerard Kuipers is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis .
 
Mw. H. de Greeuw wordt verpleegd in Centrum Ouderenzorg De Horstenburgh, Dorpsstraat 104 1713HL Obdam, kamer 308.
 
Dhr. T. Wolzak is weer thuisgekomen na de ziekenhuisopname.
 
Gerda ten Kleij  heeft haar pols gebroken, ze is afgelopen week op controle geweest en heeft nieuw gips gekregen wat er nog drie weken om moet blijven. Het gaat goed met haar.
 
 
Correctie OP WEG september
 
Helaas zijn bij het samenstellen van de Op Weg van september bij het vermelden van de jarige 78-plussers de eerste 2 jarigen weggevallen:
2 september     Dhr. T. Offinga, Marslaan 4, 1702 BL en
3 september     Dhr. P. van der Velden, Couperusstraat 14, 1702 EN.
 
terug