Mededelingenblad 26 november 2017 Mededelingenblad 26 november 2017
Zondag 26 november 2017
 9.30 uur Ontmoetingskerk:   Ds. H.C. van Capelleveen
11.00 uur Ontmoetingskerk: Ds. H.C. van Capelleveen
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTES
Deze zondag is de diaconale collecte voor ons project in Taul Moldavië. Inmiddels staat de stand op 27973 euro. Dat betekent dat we ons doel van 30000 euro in twee jaar zeker zullen halen en misschien zit er nog iets meer in voor de ouderen in Moldavië. Het is een mooi project waarbij we liefdevol omzien naar onze broeders en zusters in het arme land Moldavië. Zoals in Matheus 25 staat geschreven: alles wat U voor de geringste hebt gedaan hebt U voor mij gedaan. Onder het bord met de stand staat een diploma of honour ontvangen van de burgemeester van Taul. Kijkt U er maar eens naar. Na de dienst heb ik nog zo'n 20 ouderen die U kunt sponsoren. Misschien een mooi iets met de kerst in aantocht.
 
UIT DE GEMEENTE
-Mevr. Dieuwke Andrea mocht  na een succesvolle behandeling in Heiloo afgelopen week weer naar huis terug keren.  
-Mevr. Oostering, Gerard Douplantsoen (het nieuwe Hugo waard), Verblijft voor herstel en revalidatie in Westerhout in Alkmaar Haar adres is : Zorgcirkel Westerhout Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar. Kastanjehof 13
 
ALGEMEEN
Samen voor Kenia 50+ reis
Op zondag 3 december na de dienst van 09.30 uur willen wij aan de hand van foto's en film meer laten zien en vertellen van de reis. U bent van harte welkom in een van de zalen in de Brink.
 
Aan alle kinderen van de kindernevendienst!
Op zondag 3 december begint de adventsperiode. In de kindernevendienst starten we dan met het project ‘Een boek vol verwachting’. We lezen dan samen een bijzonder boek, waarin de verwachting centraal staat. Zo komt het kerstfeest dichterbij. De Bijbellezingen van deze periode komen uit het boek Jesaja. Zijn boek lijkt wel wat op een dagboek: het gaat over dingen die gebeuren en hoe mensen zich daarbij kunnen voelen. Elke week lezen we hier een mooi verhaal over en maken we een bijpassend werkje.
We nodigen jullie hierbij allemaal uit om naar de kindernevendienst te komen! Op 3 december, 1e advent, delen we aan ieder van jullie en aan de kinderen van de oppasdienst een adventskaars uit. Elke dag van de adventsperiode kun je thuis een stukje van deze kaars branden.
Tot dan!
Groeten, Leiding van de Kindernevendienst
P.S. Tijdens de dienst op zondagochtend 24 december is er, vanwege het kinderkerstfeest om 18.00 uur, geen kindernevendienst.
 
Gemeenteavond maandag 27 november
Op maandagavond 27 november is de gemeenteavond. Op dit mededelingenblad vindt u de uitnodiging voor deze avond. U kunt lezen dat belangrijke onderwerpen aan de orde komen zoals de begrotingen van de colleges, het Beleidsplan 2018-2022 (zie hieronder) en een voorstel aangaande het kerkdienstrooster 2018.
Graag tot dan! Diny Kotterer, voorzitter kerkenraad


Beleidsplan 2018-2022
Voorgaande jaren lagen er altijd papieren exemplaren in de kerk voor de gemeenteavond, maar dit jaar gaan we het als volgt doen: gemeenteleden die geen internet hebben kunnen een papieren exemplaar van het beleidsplan
2018-2022  aanvragen bij de heer Henk Jonkvorst (telefoonnummer:  072-8883394, emailadres:
Tevens zal het beleidsplan te lezen zijn op de website.
Namens de kerkenraad,  Renee Ronduite
 
                                              
UITNODIGING
Aan de leden van de Protestantse gemeente te Heerhugowaard
 
Heerhugowaard, 17 november 2017
 
Geachte leden,
 
de kerkenraad nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn op de komende gemeenteavond. We willen u graag ontmoeten op:
 
Maandag 27 november 2017 om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk
 
Dit zijn de agendapunten:
  • Opening en welkom door Diny Kotterer, voorzitter kerkenraad
  • Bezinning door ds. Jacqueline Geertse
  • Vaststellen van de voorgestelde agenda
  • Toelichting en bespreking van de begroting kerk en begraafplaatsen 2018 en de Meerjarenbegroting 2017-2022  College van Kerkrentmeesters  (zie bijlage voor een samenvatting)
  • Toelichting en bespreking van de begroting 2018 College van Diakenen (zie bijlage voor een samenvatting)
 
 
PAUZE
 
 
  • Beleidsplan 2018-2022
  • Voorstel Rooster kerkdiensten 2018
  • Sluiting door ds. Henco van Capelleveen
 
Met vriendelijke groet en graag tot 27 november,
namens de kerkenraad,
Diny Kotterer, voorzitter
Renee Ronduite, scriba
 
terug