Mededelingenblad 28 oktober 2018 Mededelingenblad 28 oktober 2018
zondag 28 oktober  2018

10.00 Ontmoetingskerk, ds. J. Geertse
Een Taizéviering  voorbereid door de taakgroep Vieren.
De cantorij, o.l.v. mv. Coby Moens verleent medewerking, samen met de fluitisten Maurits  Visser en Marjoke Berendsen en pianiste Ina Terpstra 
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.

COLLECTE
De diaconalecollecte is voor Hervormingsdag Oekraïne. In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische crisis en het militaire conflict in het oosten van het land. Veel gezinnen moeten rondkomen van minder dan €50 per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het project ‘De Goede Buur’ stimuleert en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien, zoals een zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen. LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. De opbrengst van deze Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van acht lokale kerken die zoeken naar vernieuwing te begeleiden om sociale initiatieven op te zetten.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Kerk en Israël

UIT DE GEMEENTE
-Anne Wondergem is nog steeds in het ziekenhuis. Het adres is: Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, locatie AMC, Anne Wondergem, afd. Grote Kinderen, kamer 234, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.
-Dhr. Teun Wolzak is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.  
-Mw. Wil den Hartigh is na een lange revalidatie ook weer thuis! Met een beetje hulp van buitenaf kan ze zich weer aardig redden.
-Mevr. Ada Nieuweboer verblijft voor zorg en revalidatie in Revalidatiecentrum Alkmaar De planning is dat ze komende week naar huis terug mag keren.
- Dhr. Jan van de Bovenkamp is vorige week ook thuisgekomen uit het ziekenhuis.
 
 

Fietsenproject A.Z.C
Vandaag 28 oktober zal er bij het koffiedrinken informatie worden verstrekt door dhr. Theo Bruin uit Heiloo over een nieuw fietsenproject op het Asielzoekerscentrum in Heerhugowaard.
 
Nieuw bord, samen voor Kenia.
De laatste twee jaar hebben wij actie gevoerd voor Moldavië. De actie loopt nog door tot het eind van het jaar door adopteer een oudere. Totaal hebben wij dan 36.500 euro opgehaald voor Homecare. De actie heeft alle verwachtingen overtroffen. Wij kunnen nu ook in 2019 nor 11.500 euro overmaken. Voor Homecare Taul Moldavië een geschenk uit de hemel. Nu gaan we weer verder en gaan we ons één jaar met de jongeren inzetten voor een Nursing school in Kilgoris Kenia. Totaal is het streefbedrag 37.000 euro. Inmiddels hebben we een nieuw bord en we beginnen niet bij 0. We hebben nu al 14.000 euro opgehaald. Bij elke 1000 euro die we meer hebben mag een kindje van de nevendienst een foto weghalen zodat we de nieuwe stand zien. Ik hoop dat U net als met Moldavië achter ons gaat staan en het weer een succes laat worden.
Uw diaken Rob de Visser 
terug