mededelingenblad 2 december 2018 mededelingenblad 2 december 2018
Zondag 2 december 2018
1e zondag van Advent

Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio.

Collecte
Dienst op zondag 2 december 2018 – 1e Advent
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat - Geef licht aan kinderen in de knel -
Licht voor kinderen in gewelddadige wijken van Zuid-Afrika
Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met de christelijke organisatie PEN biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden.
De medewerkers vormen een hechte gemeenschap met deze jongeren en leren hen weer positief in het leven te staan:
1060 jongeren worden bereikt via Bijbelclubs en vakantiekampen
80 kinderen en jongeren krijgen intensieve huiswerkbegeleiding
230 kinderen leren sociale vaardigheden
25 kinderen krijgen intensieve persoonlijke hulp
95 jongeren leren zich uiten via muziek en kunst en bouwen zelfvertrouwen op.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Missionair Werk.

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Margreet Heere verblijft in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar om daar te herstellen en te revalideren.  Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01
Dhr. Orsele Wouda is werderom opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij is weer thuis, maar zijn gezondheid blijft kwetsbaar.
Dhr. Gerard Biersteker  is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij wordt daar behandeld met antibiotica en moet daarom voorlopig in het ziekenhuis blijven.
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

ALGEMEEN
Kopij voor het Mededelingenblad
Met ingang van januari 2019 moet alle kopij voor het Mededelingenblad gestuurd worden naar:
Het e-mailadres van Jan Bergsma wordt met ingang van januari 2019 niet meer gebruikt.
Samen voor Kenia
Vanaf nu staat er in de Brink een grijze rolcontainer, de bedoeling hiervan is om statiegeld flessen te verzamelen, de opbrengst is voor Samen voor Kenia. Onze vraag is, wilt u zo vriendelijk zijn statiegeld flessen in te leveren in deze container, of, als het glas is dit op de grond bij de container te zetten, wij gaan dat dan inleveren bij de betreffende winkels en hopen zo weer wat geld binnen te halen. Als u het vervelend vindt om met flessen te sjouwen kunt u uw statiegeld flessen ook gewoon bij de winkel inleveren en dan het bonnetje in te in het daarvoor bestemde kokertje te doen wat aan de container hangt. Bij voorbaat hartelijk dank namens de Keniagroep.
Hartelijke groet, Ineke de Boer.

Wij hopen zondag 9 en 16 december na de kerkdienst er weer met fruit te staan. Wij hopen stoofperen, goudrenetten en Doyenné du Comice te hebben. Op één van de zondagen staat de heer Cees Klercq er met eieren en op één van de zondagen staat Shanna er met plantjes. 
DE OPBRENGST VAN ALLES GAAT NAAR ONS PROJECT HET BOUWEN VAN EEN NURSING SCHOOL . 

Christmas Carols voor Kenia

Kerst, een mooie tijd om met elkaar te vieren, geluk te wensen en extra aandacht te geven aan mensen die dat nodig hebben. Dit jaar kan dat op een speciale manier.
Bestel een origineel gezongen kerstgroet voor uzelf, familie of iemand die u dierbaar is. Een enthousiaste groep jongeren van Samen voor Kenia zingt voor u de mooiste Christmas Carols. Uw vrijwillige bijdrage gaat naar Samen voor Kenia om ook daar te bouwen aan een goede toekomst.
Bent u geïnteresseerd, stuurt dan een mail naar met uw gegevens en wensen, dan nemen wij contact met u op.

Noodklok voor het klimaat
Op zaterdag 1 december werd om twee minuten voor twaalf door heel het land de noodklok geluid voor het klimaat. Onze kerk deed mee aan dit initiatief van Greenpeace, net als een groot aantal kerken en instellingen in heel Nederland. De klokken van de Ontmoetingskerk en de Stationswegkerk hebben geluid. Daarmee geven we een gezamenlijk signaal, vlak voor de internationale klimaattop in Polen. Gedurende twee minuten lieten we samen horen dat het nu tijd is voor actie om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Nederland moet zorgen dat we onder de anderhalve graad opwarming blijven.
terug