Mededelingenblad 2 september 2018 Mededelingenblad 2 september 2018
10.00 Ontmoetingskerk, ds.J.Geertse, dienst van Schrift en Tafel.
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor de Kerkwebradio. De KerkWebRadio is bestemd voor diegene die zelf niet meer, of tijdelijk niet meer, in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De KerkWebRadio heeft een bijzonder goede geluidskwaliteit, tijdelijke aansluitingen zijn snel te realiseren en is ook via internet te beluisteren.
De tweede collecte is voor het Missionair werk.
 
UIT DE GEMEENTE
- mv.Sylvia Dijkstra verblijft in Verpleeghuis Den Koogh, Afd. Rasende bol Kamer 205, Drs. F. Bijlweg 4, 1784 MC Den Helder.
- mw. H. de Greeuw wordt verpleegd in Centrum Ouderenzorg De Horstenburgh, Dorpsstraat 104 1713HL Obdam, kamer 308.
-dhr. Gerrit Snijders heeft vorige week in Alkmaar een dotterbehandeling ondergaan. Hij moet het weer rustig aan doen.
Dhr. Wim Krul  heeft in het ziekenhuis in Alkmaar een operatieve ingreep aan zijn heup ondergaan. Hij is thuis en met rust moet het genezen.
Mevr. Klazien Schoon zou een ingreep aan haar hart in het AMC in Amsterdam ondergaan. De ingreep kon door complicatie tijdens de ingreep niet door gaan. Zij is weer thuis en gezocht wordt naar een alternatieve behandelingsmogelijkheid.
 
Mevr. Nely Havelaar heeft haar pols gebroken en verblijft de komende weken in zorgcentrum ‘Kooimeer’. Haar adres is Albertina Agnesstraat 20, 1814 MD Alkmaar appartement 104.
 
Mevr. Ada Nieuweboer, van heeft door een ongeluk haar been gebroken en verblijft voor zorg en revalidatie in Revalidatiecentrum Alkmaar. Haar adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (NH) Oudorp
 
 Wij wensen alle  zieken in ziekenhuis, verpleeghuis en thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.


AGENDA
Xnight talentenshow!!
zaterdagavond, 15 september,  voor jong, oud, stille- én actieve talenten. Zet jezelf in de spotlights en laat je talent zien. Niets is te gek! Zingen, muziek, play-back, dansen tot een mooi gedicht voordragen. Voel je vrij en stuur vóór 10 september een mail naar
Graffiti workshop
zondag, 16 september, 14.00 - 16.00uur, ben je tussen de 8 en 16 jaar geef je dan snel op voor een echt graffiti workshop door een echte graffiti kunstenaar. Jullie gaan nieuwe borden maken voor De Tempel. Stuur vóór 10 september een mail naar
Maaltijd in de Brink
Op vrijdag 14 september starten we weer met de maaltijd in de Brink!
We beginnen om half zeven en de zaal is om zes uur open.
Het kost vijf euro en de drankjes één euro.
De inschrijflijsten liggen in de Brink.
U kunt zich ook opgeven bij Rita Nieuwdorp, tel 5713873.
Wij hopen jullie weer te ontmoeten in de Brink en dat we er met elkaar maar weer een gezellige maaltijd van mogen maken.
Groet van de kookgroep.
terug