Mededelingenblad 30 december 2018 Mededelingenblad 30 december 2018
2019 van 9.30 tot 11.30
Zondag  30 december 2018

Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio.

Collecte
De diaconale collecte is voor Kerkwebradio.
Voor degenen die voor korte dan wel langere tijd niet (meer) in de gelegenheid zijn de kerkdiensten te bezoeken, bestaat de mogelijkheid via internet of via de Kerkwebradio de dienst te volgen.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal Werk.

UIT DE GEMEENTE
Boukje van Balen is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis in Groningen. Lekker thuis met haar dochter Esther.
Anne Wondergem heeft de Kerstdagen met haar ouders in het ziekenhuis in Amsterdam doorgebracht. Het gaat weer iets beter met haar. Mevr. Ans Zwaanswijk revalideert en herstelt van haar nekletsel in de Magnushof in Schagen.
Mevr. Margreet Heere verblijft in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar om daar te herstellen en te revalideren.  Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
                
ALGEMEEN
kopij voor het Mededelingenblad
Met ingang van januari 2019 moet alle kopij voor het Mededelingenblad gestuurd worden naar:
Het e-mailadres van Jan Bergsma wordt met ingang van januari 2019 niet meer gebruikt.

AGENDA
31 december: Oliebollen voor Kenia
Bericht van de “Samen voor Kenia”groep, morgen 31 december gaan onze oliebollenbakkers los, er zijn veel oliebollen besteld dus de bakkers krijgen het heel druk. Wij maken meteen van de gelegenheid gebruik om u allen een heel fijne jaarwisseling toe te wensen.

En dan, op 01-01-2019, gaan de helden van onze groep, en dat zijn ze bijna allemaal, meedoen aan de nieuwjaarsduik in de Plas van Luna, dit alles ook weer om geld in te zamelen voor ons Keniaproject. De Zwemmers gaan om 14.00 uur het water in, als u ze wil aanmoedigen (en/of sponsoren) bent u van harte welkom om bij deze duik aanwezig te zijn.
 
Het kerkelijk bureau is in januari geopend op dinsdag 8 januari van 9.30 tot 11.30 uur.
 
terug