Mededelingenblad 30 september 2018 Mededelingenblad 30 september 2018
Zondag 30 september  2018
 
10.00 Ontmoetingskerk, ds. P. Verhoef, Alkmaar
19.00 Zangdienst, ds. Sjaak Visser,  Zaandam. Thema: klimaatverandering en liefde voor de schepping. Het koor Echo uit Hoorn o.l.v. Karin Tonkes verleent medewerking.
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De collecte is voor Algemeen diaconaal werk. Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van gefinancierd. Enkele voorbeelden hiervan zijn het wijkwerk, de zomer- en kerstattenties en schuldhulpverlening. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland wordt er steeds vaker een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal werk.
 
UIT DE GEMEENTE
-Mevr. Klazien Schoon is na haar hartoperatie weer thuis, om daar verder te herstellen.  
-Mevr. Ada Nieuweboer heeft door een ongeluk haar been gebroken en verblijft voor zorg en revalidatie in Revalidatiecentrum Alkmaar. Haar adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (NH) Oudorp
- Mevr. Wil den Hartigh is opgenomen in het ziekenhuis. Ze is lelijk gevallen tijdens een uitje en heeft haar heup gebroken. Een gecompliceerde breuk in een eerder geopereerde heup. Het adres is kamer 543 op afdeling 249, Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, Wilhelminalaan 12 , 1815 JD Alkmaar .
-Mevr. Sylvia Dijkstra mag na  een lange tijd van afwezigheid 1 oktober naar huis met uiteraard thuiszorg, tafeltje dekje en fysio. Eindelijk een ommekeer!
-Mevr. H. de Greeuw wordt verpleegd in Centrum Ouderenzorg De Horstenburgh, Dorpsstraat 104 1713HL Obdam, kamer 308.
 
Wij wensen de zieken thuis in ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
Zangdienst
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
terug