Mededelingenblad 7 januari 2018 Mededelingenblad 7 januari 2018
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio.
 
Zoals u in de  'Op weg'  hebt kunnen lezen is met ingang van vandaag de aanvangstijd voor de ochtenddienst in de Ontmoetingskerk 10.00  uur.
 
Na afloop van de dienst is er vandaag een nieuwjaarsreceptie in de Brink.
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor het Hospice. Het hospice is een instelling met een huiselijke sfeer die zich in terminale zorg heeft gespecialiseerd. Ongeneeslijk zieken kunnen hier tot aan hun dood worden verzorgd. Door de huiselijke sfeer wordt dit als beter ervaren dan een ziekenhuisomgeving, terwijl er toch nog voldoende verpleegkundig personeel aanwezig is. Doel van de hospicezorg is de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden of te krijgen in de laatste periode van het leven.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen kerkenwerk
 
DE GEMEENTE
Mw. Mats de Jong, is afgelopen vrijdag geopereerd aan haar knie.
Dhr. Ed Huisman, is aan zijn voet geopereerd. De operatie is geslaagd en hij neemt een periode rust om thuis te revalideren.
Wij wensen alle zieken in het ziekenhuis maar ook thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Maaltijd.
Op vrijdag 19 januari is er weer een maaltijd in de Brink.
Zoals altijd gaan de deuren open om 18.00 uur en wordt het eten om 18.30 uur op tafel gezet.
De prijs is € 5,00 en de drankjes € 1,00.
Er zullen weer inschrijfformulieren in Brink liggen.
U kunt zich ook opgeven bij Rita Nieuwdorp, tel 5713873, email:  
Tot ziens,  groet van de kookploeg. 
terug