Mededelingenblad 3 december 2017 Mededelingenblad 3 december 2017
1e zondag van Advent
 
9.30 uur      Ontmoetingskerk     Ds. J. Geertse  
                      Dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. de Cantorij
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen. Ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
Collectes
 
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat.
Geef hoop aan een kind op de vlucht – Nederland.
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt, is jonger dan achttien jaar. Ze komen terecht in een van de asielzoekerscentra. Deze jonge vluchtelingen, gevlucht voor geweld in landen als Syrië, Afghanistan of Eritrea, hebben indringende ervaringen achter de rug. Hun bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker. De Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid – roepnaam: de Vrolijkheid – organiseert voor deze kinderen en jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten. Door dans, theater, muziek en beeldende kunst kunnen zij weer even gewoon kind zijn. Ook wordt er een ouder/kindproject georganiseerd wat gezinnen in beweging brengt en hun veerkracht vergroot. De Vrolijkheid is actief in alle azc´s in Nederland, op elke locatie is iedere week een programma van minimaal één middag in de week.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Missionair werk en kerkgroei.
 
UIT DE GEMEENTE
Mw.  H.A. Weijers - Keijzer  is afgelopen maandag van de trap gevallen. Ze heeft haar ribben een schouderblad en haar sleutelbeen gebroken. Ze moet voorlopig rust nemen in het ziekenhuis: Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar afdeling 330,  Wilhelminalaan 12 , 1815 JD Alkmaar. Gelukkig is ze daar in goede handen. 
Mevr. Anneriek Uchibori heeft afgelopen week een operatieve ingreep aan haar rug ondergaan in het ziekenhuis in Alkmaar. Het is volgens plan verlopen en zij is weer thuis. De komende weken moet zij met rust herstellen.
Mevr. Oostering  herstelt en revalideert naar tevredenheid en het laat zich aanzien dat zij voor de kerst weer naar huis kan terug keren. Tot dan is haar adres : Zorgcirkel Westerhout Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar. Kastanjehof 13
 
AGENDA
Zondag 17 dec. 2017 is er een Kerstzangdienst, aanvang 19.00  uur.
10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met  zingen.
Voorganger Ds. Henco van Cappelleveen uit Heerhugowaard. Thema van de dienst is “ Licht der wereld “.
Muzikale medewerking verleend Interkerkelijkkoor “Vergutas “uit Heerhugowaard o.l.v. dhr Johan Paul de Groot.
Organist en pianist dhr Johan Paul de Groot en dhr. Edwin Hinfelaar.
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
terug