Mededelingenblad 4 februari 2018 Mededelingenblad 4 februari 2018
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen. Ook voor hen die met ons verbonden zijn via de KerkWebRadio.
 
COLLECTES
De diaconale collecte is voor Werelddiaconaat – Ghanese kindslaven.
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer, een enorm stuwmeer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit. De kinderen komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Ze leven ver van de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit. Hun bazen behandelen hen als slaven. Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst.
 
UIT DE GEMEENTE
Mevrouw Nijkam  was door complicaties toch weer opgenomen op de intensive care, ze is nu weer stabiel en ze knapt weer op, maar ze is nog steeds in het ziekenhuis. Ze verblijft op de medium care van Noordwest Ziekenhuisgroep, Wilhelminalaan 12 , 1815 JD Alkmaar.
Mevr. Nelly Groen is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Met de juiste instelling van de medicatie en voeding probeert zij weer op krachten te komen.
Mevr. Mats de Jong verblijft in de Magnushof in Schagen voor herstel en revalidatie. Haar adres is: Jacob Ruijsdaellaan 30, 1741 KW Schagen.
 
AGENDA
Vanavond is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19:00 uur; 10 minuten voor aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is ds. Jacqueline Geertse en het thema van de dienst is “God zag dat het goed was”.
Muzikale medewerking wordt verleend door het Mannenkoor “de Lofstem” uit Broek op Langedijk. o.l.v. Dhr. Aldert Fuldner, die tevens de organist is.
Als u problemen hebt met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma, tel. 5717401, of Sienie v. d. Horn, tel. 5716179, wij halen u graag op.
De Zangdienst commissie.
 
ALGEMEEN
40dagentijdkalender
Kerk in Actie heeft weer een mooie kalender gemaakt om in de 40dagentijd te gebruiken. U kunt hem gratis toegezonden krijgen als u een bon invult met uw adresgegevens.
Na de dienst kunt u de kalender inzien bij Anneriek Uchibori en eventueel een bon meenemen.
terug