mededelingenblad 4 november 2018 mededelingenblad 4 november 2018
Zondag 4 november 2018
10.00 uur ontmoetingskerk: Ds. H.C. van Capelleveen en Ds. J. Geertse
m.m.v. de Cantorij
11.30 uur ontmoetingskerk: : Ds. H.C. van Capelleveen en Ds. J. Geertse
m.m.v. de Cantorij en mw. M. Berendsen, blokfluit

Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie – Najaarszending – Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië. 
Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Door de jaren heen hebben zij enorm geleden onder de dominantie van andere bevolkingsgroepen in het land. Er is weinig aandacht voor hun specifieke leef- en bestaanswijze. Er bestaan bijvoorbeeld veel vooroordelen over de inheemsen en er zijn regelmatig situaties van conflict over land waar indianen en niet-indianen tegenover elkaar staan. Het is van groot belang dat toekomstige predikanten, leraren en catecheten bekend zijn met de waarden en opvattingen, de historie, cultuur en eigen religie van de inheemsen.
Vanaf januari 2015 is Nienke Pruiksma voor vier jaar uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een organisatie die inheemse bevolkingsgroepen ondersteunt op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en landrechten en daarnaast een dialoog op gang brengt tussen inheemsen en niet-inheemsen. Nienke zal vooral bij deze dialoog betrokken zijn. Zij zal onder meer lessen en cursussen verzorgen en meedenken over de lesstof en –materialen.
-De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen
kerkenwerk

-De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen kerkenwerk


UIT DE GEMEENTE
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun is.

ALGEMEEN
Leerhuis
Komende woensdag 7 november begint het leerhuis over het Bijbelboek Ester. ’s Morgens beginnen we om 9.30 uur en ’s avonds om 20.00 uur in een van de zalen van De Brink.
 
Jeugddienst  11 november (dus geen jeugdnevendienst zoals abusievelijk in de Op Weg staat)
Volgende week zondag is het Sint Maarten, maar is er ook om 10 uur een jeugddienst! Uiteraard biedt deze speciale dag een mooie kapstok voor een feestelijke jeugddienst waarin we als thema hebben gekozen voor "Deze jas passen we allemaal". Samen staan we stil bij de betekenis van Sint Maarten en leren we meer over de bedoeling van Martinus die zijn mantel deelde met iemand die dat goed kon gebruiken. Tot volgende week!
terug