Mededelingenblad 6 mei 2018 Mededelingenblad 6 mei 2018
10.00 uur Ontmoetingskerk: Drs. J. Greven
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTES
De eerste collecte voor de diaconie is voor Algemeen diaconaal werk. Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van onze diaconie gefinancierd. Enkele voorbeelden hiervan zijn het wijkwerk, de zomer- en kerstattenties en schuldhulpverlening. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland moet ook de gemeente Heerhugowaard pas op de plaats maken. Steeds vaker wordt er daarom een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Missionair Werk
Dienst op donderdag 10 mei 2016 (Hemelvaartsdag)
De collecte voor de diaconie is voor het Werelddiaconaat.
 
UIT DE GEMEENTE
-Mw. Hannie Dijkstra is weer thuis! Ze krijgt thuishulp voor haar verzorging en het voor het huishouden. Zo kan ze verder goed opknappen.
-Mw. Tine de Groot is afgelopen dinsdag ook weer thuisgekomen.  Het gaat weer goed met haar. 
-Mw. Leni van de Bovenkamp heeft nog een lange weg te gaan na haar armbreuk. Het gaat langer duren dan eerst werd gedacht. 
-Mw. I. Niezen is aan haar knie geopereerd. De operatie is goed verlopen. Ze revalideert thuis.
 
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun is.
 ALGEMEEN
Stoelen
De proefstoelen staan vandaag weer op een andere plaats in de kerk. Op de proefstoelen ligt een formulier met een paar vragen. We zouden het op prijs stellen als u dit wilt invullen. Als u niet op stoelen zit kunt u natuurlijk ook een formulier invullen. Ze liggen op de tafels bij de ingang van de kerk. U kunt het ingevulde formulier inleveren in de doos die op de tafel staat bij de uitgang naar De Brink. Alvast bedankt voor uw reactie!
Werkgroep Kerkstoelen
Lieve mensen
Het is al weer eventjes geleden dat wij verhuisd zijn naar Hillegom maar
toch wil ik graag een leuk nieuwtje delen. Johan de Jong en ik gaan
trouwen op zaterdag 12 mei. Ds. Henco van Capelleveen zal voorgaan in een dienst waarin wij een zegen vragen over ons huwelijk. Dit vindt plaats in het witte kerkje, Dorpsstraat 7 in Noordwijkerhout.
U bent van harte welkom! De kerk is open vanaf 13.45 uur en de dienst begint om 14.30 uur. Parkeren kan op de “Brink” in Noordwijkerhout.
Hartelijke groet,
Kim Schortinghuis

De kookgroep
Op 20 april hebben we weer een gezellige en sfeervolle avond gehad in de Brink. Op deze avond hebben Moldavisch gekookt en het was een succes. We zijn erg blij met de opkomst, zo'n kleine 60 mensen kwamen eten en we kunnen ook nog een mooi bedrag schenken voor de ouderen in Moldavië. De opbrengst was 208,90, hartelijk dank daarvoor, namens de kookgroep.
terug