Mededelingenblad 9 december 2018 Mededelingenblad 9 december 2018
Zondag  9 december 2018
2e zondag van Advent

Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio.

Collecte
De diaconale collecte is voor het Werelddiaconaat
Thema: Licht voor werkende kinderen in Colombia
Ieder kind heeft recht op een goede toekomst en een leven zonder geweld en armoede. Vanuit die motivatie werd Fundación Pequeño Trabajador (FPT, Stichting Kleine Arbeider) in 1988 opgericht. De organisatie startte met een school in de wijk Patio Bonito in het zuiden van Bogotá, waar veel vluchtelingen wonen. Zestig procent van de kinderen zijn gevlucht naar Bogotá door geweld elders in het land. Als je het gebouw van FPT binnenloopt, word je vrolijk van de kleuren, de lichte ruimtes en grote ramen. Ze biedt vaktrainingen aan 60 kinderen vanaf 6 jaar. Ze leren om kaarten, cadeauartikelen, yoghurt, sieraden, agenda’s en ecologisch papier te maken. Ook is er een groep die leert hoe je groenten, fruit en kruiden kan verbouwen in de moestuintjes op het dak van het gebouw. Hun zelfgemaakte producten worden vervolgens verkocht en een deel van de inkomsten mogen ze zelf houden. 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraat.

UIT DE GEMEENTE
Mw. Boukje van Balen kan weer thuis zijn, omdat haar dochter Esther tijdens een periode van verlof van haar werk bij haar woont. Ze krijgt de nodige zorg en aandacht van de thuiszorg en van andere familieleden, vrienden en buren.
Mevr. Margreet Heere verblijft in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar om daar te herstellen en te revalideren.  Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01
Dhr. Gerard Biersteker is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij wordt daar behandeld met antibiotica en moet daarom voorlopig in het ziekenhuis blijven.
Mevr. J. Passchier was tijdelijk opgenomen in Bergen. Het laat zich nu aanzien dat dit haar definitieve thuis wordt. Haar adres is: Woonzorgcentrum Oudtburgh, Molenweidtje 1 1662 BC Bergen, afdeling Vliet kamer 039. Dit betekent ook voor haar man veel.  Dhr. P. Passchier zal in de Raatstede naar een andere kamer  moeten verhuizen.  
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

ALGEMEEN
Mededelingenblad
Met ingang van januari 2019 moet alle kopij voor het Mededelingenblad gestuurd worden naar:
Het e-mailadres van Jan Bergsma wordt met ingang van januari 2019 niet meer gebruikt.

Gezamenlijke maaltijd
Op 30 november hebben we weer een heel gezellige maaltijd gehad in de Brink, we hadden maar liefst 70 gasten, een huis vol. De opbrengst was weer voor Samen voor Kenia en het resultaat was 324 euro. Wat een fantastisch bedrag, hartelijk dank daarvoor.

Samen voor Kenia
Oliebollen van Samen voor Kenia. Zoals u misschien al weet kunt u oliebollen bestellen bij de oliebollenbakkers van Samen voor Kenia. Op het formulier staat niet vermeld dat ze worden gebakken op 31 december, we hebben daar een aantal vragen over gehad. De prijzen staan er wel op maar er is ook een mogelijkheid om de bollen thuis te bezorgen als u zelf niet in de gelegenheid bent om ze te halen, we moeten dan echter 1,50 bezorgkosten in rekening brengen.Samen voor Kenia : 

Wij Rob, Els en Martijn staan zondag 9 en 16 december na de kerkdienst er weer met fruit.
Wij hopen stoofperen, goudrenetten en Doyenné du Comice te hebben. 
Op één van de zondagen staat de heer Cees Klercq er met eieren en op 16 december s taat Shanna Koppejan één van de jongere die meegaat naar Kenia er met plantjes. Steunt U ons weer met ons mooie project. Wij kunnen Uw steun gebruiken.
DE OPBRENGST VAN ALLES GAAT NAAR ONS PROJECT HET BOUWEN VAN EEN NURSING SCHOOL .

AGENDA
Pastorale Kring
De pastorale kring wordt a.s. dinsdag 11 december gehouden in de Brink van 14.00-16.00.uur.
Ds. Geertse zal n.a.v. de kerststallenexpositie het gesprek leiden.

Kerstzangdienst
Zondag 16 december is de Kerstzangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19:00 uur. 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is Ds. Koos Staat uit Andijk.
muzikale medewerking wordt verleend door Gospelkoor "Joy" uit Alkmaar
o.l.v.  Willeke van der Munnik, organist Diny Kotterer.
Heeft U problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401, of Sienie v. d. Horn Telnr. 5716179
De Zangdienstcommissie

 Echo: Festival of Lessons and Carols.
Op dinsdag 18 december mogen wij onze Christmas Carols weer ten gehore brengen tijdens het Festival of Lessons and Carols. Voor ons elk jaar weer een hoogtepunt, wij hopen ook dit jaar weer op heel veel belangstelling. Het Festival begint om 20.30 uur, hier in de Ontmoetingskerk. De kerk is open om 20.00 uur, u bent van harte welkom, de entreeprijs is 10 euro, donateurs 7,50.
Samen voor Kenia – Christmas Carols

Kerst, een mooie tijd om met elkaar te vieren, geluk te wensen en extra aandacht te geven aan mensen die dat nodig hebben. Dit jaar kan dat op een speciale manier.
Bestel een origineel gezongen kerstgroet voor uzelf, familie of iemand die u dierbaar is. Een enthousiaste groep jongeren van Samen voor Kenia zingt voor u de mooiste Christmas Carols. Uw vrijwillige bijdrage gaat naar Samen voor Kenia om ook daar te bouwen aan een goede toekomst.

Bent u geïnteresseerd, stuurt dan een mail naar met uw gegevens en wensen, dan nemen wij contact met u op.
terug