Mededelingenblad 28 mei 2017 Mededelingenblad 28 mei 2017
Zondag  28 mei 2017
 
Ontmoetingskerk:   9.30 uur: Ds. H van Capelleveen m.m.v. Cantorij                      
Ontmoetingskerk: 11.00 uur: Ds. H. van Capelleveen.
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen op deze gedachteniszondag. Ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie met als doel Algemeen diaconaal werk. Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van onze diaconie gefinancierd. Enkele voorbeelden hiervan zijn het wijkwerk, de zomer- en kerstattenties en schuldhulpverlening. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland wordt er steeds vaker een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken.
 
De tweede collecte is bestemd voor Missionair gemeente zijn.
 
 
Uit de gemeente:
Mevr. Lenie Hoogvliet is weer opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar in verband met longklachten. De medicijnen helpen maar onduidelijk is of de onderzoeken met betrekking tot het hart door zullen gaan.
 
Anne Wondergem is afgelopen week weer opgenomen in het VU-ziekenhuis in Amsterdam. Ze moest een ingreep ondergaan aan een van haar bloedvaten.
Mw. J. Nijkamp, die intussen in de Raatstede woont, is afgelopen week ook weer opgenomen in het ziekenhuis. Ze heeft weer een longontsteking opgelopen Ze is erg verzwakt. Zij verblijft op de longafdeling (317, kamer 695) in Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, Wilhelminalaan 12 , 1815 JD Alkmaar.
 
Wij wensen alle zieken in ziekenhuis, verpleeg en/of verzorgingshuis of thuis alle goeds toe.
 
AGENDA:
Komende week, 29,30, 31 mei  ben ik drie dagen in het klooster van de Norbertijnen in Hierden, voor studie en intervisie.
 
Henco van Capelleveen
 
Amish koken op vrijdag 9 juni  a.s. komt ds. Han Wilmink weer een kookworkshop geven “De smaak van de Amish”.
Ds. Han Wilmink kookt met en voor ons een uitgebreid diner.
Start: 16.00 uur met het voorbereiden van het diner. Om 19.00 uur beginnen we met het diner. Mocht u niet kunnen deelnemen aan de workshop maar wel willen dineren dan kan dat ook.
Kosten: € 35,00 p.p. De workshop wordt gehouden in de Ontmoetingscentrum De Brink, Middenweg 168 Heerhugowaard.
 
U kunt zich opgeven voor deze workshop t/m 2 juni bij of Geeft u wel aan of u meedoet aan de kookworkshop of alleen dineert en met hoeveel personen u komt. VOL is VOL.

 
Geef jij ook kleur aan iemands leven?
In het kader – kleur jij ook iemands leven starten we vanaf 1 juni de kleuractie voor Moldavië.
Jong en oud mag mee kleuren. We kleuren tot en met 25 juni  en dan willen wij de kleurplaten mee geven op naar Moldavië.
Voor wie kleuren wij:  de ouderen in Taul Moldavië. Denk je eens in hoe leuk het is om vanuit Nederland post te krijgen met een mooie ingekleurde kleurplaat!  We hebben 100 kleurplaten in te kleuren.   Doen jullie ook mee?
Kleurplaten op te halen bij de kindernevendienstleiding.
terug