NIEUW BERICHT VAN DE KERKENRAAD NIEUW BERICHT VAN DE KERKENRAAD

Hoe alle maatregelen rond het coronavirus, Covid-19, onze vrijheid beperken, heeft iedereen de laatste weken kunnen ervaren helaas. Er zijn zoveel verhalen van mensen die, op wat voor manier dan ook, getroffen zijn door deze crisis. Het raakt ons allemaal.  

En tóch… vieren we ook dit jaar Pasen!
Pasen is een optimistisch feest, een feest van leven. Maar tegelijk een feest met een rouwrand, want de dood gaat eraan vooraf. 
Zaad dat in de aarde ligt en ontkiemt, wordt vaak gebruikt als beeld bij het verhaal van Pasen. Eerst ligt het zaad in de donkere aarde, maar als het openbreekt groeit het richting het licht en komt het als een nieuw plantje boven de grond. Wat een onvoorstelbaar mooi proces, we zien het in deze tijd volop om ons heen. 
Om met de woorden van Marijke de Bruijne te spreken:

Opnieuw geboren, opgestaan,
Voorgoed veranderd, opgericht,
Door angst en sterven heengegaan
Zien wij opnieuw het leven aan,
Geschenk dat groot en kostbaar is…


Angst, sterven, opgeven, loslaten, veranderen: we ervaren het in deze tijd in ons en om ons heen. Namens de kerkenraad wens ik u toe dat u zich staande houdt en gezond blijft. 
Heel veel moed en hoop gewenst en tóch: een Gezegend Pasen! 
Tot we elkaar weer ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Diny Kotterer-Horst,
voorzitter

terug