Nieuw bericht van de kerkenraad

Nieuw bericht van de kerkenraad
ZANGERS BIJ DE DIENST
Beste mensen,
Zoals u heeft kunnen merken, werden de liederen in de kerkdienst van vorige week, 17 januari, niet door zangers ondersteund. Dit was een advies van de landelijke kerk, waar we ons bij aansloten. In de kerkenraadsvergadering van woensdag jl. hebben we hierover gesproken en besloten het besluit te herzien. Uit de gemeente en de kerkenraad kwamen teleurgestelde reacties over het geheel ontbreken van zang. 
Vanaf zondag 24 januari kunt u dus weer, als 'vanouds' genieten van twee zangstemmen per zondag. We zullen praktische maatregelen treffen om dit zo veilig mogelijk uit te voeren door meer afstand te houden.  
We wensen u mooie online kerkdiensten toe en bovendien moed en vooral hoop om deze tijd met steeds meer beperkingen vol te houden... 

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,
Diny Kotterer
terug