Nieuw bericht van de kerkenraad

Nieuw bericht van de kerkenraad
Als kerkenraad hebben we gemeend ons te moeten aansluiten bij dit advies, hoe graag we het ook anders zouden willen. 
De komende zondagen dus géén ondersteunende zang, maar alleen orgelspel. Thuis kunt u natuurlijk altijd meezingen. We zoeken nog naar mogelijkheden om te variëren, bijvoorbeeld met gesproken teksten. Of dat kans van slagen heeft, weten we nog niet. 
We wensen u, ondanks alles, goede online kerkdiensten toe. Wat is het fijn dat we de techniek en de mensen hebben om op deze manier in ieder geval met elkaar verbonden te zijn. 
Ik wens u moed en vooral hoop om deze tijd vol te houden... 

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,
Diny Kotterer
terug