NIEUW BERICHT VAN DE KERKENRAAD NIEUW BERICHT VAN DE KERKENRAAD

Beste gemeenteleden,

Van harte hoop ik dat het goed met u gaat en met allen die u lief zijn. Helaas bereiken ons ook akelige en verdrietige berichten. De betrokkenen wensen wij veel kracht toe en indien mogelijk een voorspoedig herstel. Sterkte!

Zoals u heeft kunnen horen en lezen in de media, mogen de strenge maatregelen rond het inperken van de verspreiding van het coronavirus, in fases worden versoepeld. 

Dat zou betekenen dat de kerken vanaf 1 juli a.s. open zijn voor maximaal 100 personen. 

Als kerkenraad gaan we erover nadenken hoe we dit vorm kunnen geven. Op de zondagmorgen komen er namelijk wel méér dan 100 mensen naar de Ontmoetingskerk. 

Zodra we weten hoe we verder zouden kunnen, informeren wij u via de Zondagsbrief en de website.

 Met vriendelijke groet,

namens de kerkenraad,

Diny Kotterer-Horst

terug