Oecumenische studiedag

Oecumenische studiedag

Amsterdam, 12 juli ’18
Armoede in Noord-Holland
Het gaat goed met Nederland, maar niet met iedereen.

Lees hierover meer door te klikken op "Lees meer" en klik op "Diaconie" voor meer bijzonderheden over deze bijeenkomst.

lees meer »
 
Diaconale collecte Vredeszondag 23 september Diaconale collecte Vredeszondag 23 september


KERK IN ACTIE - GENERATIES VOOR VREDE
Van 15 t/m 23 september is het Vredesweek, maar vrede is nog altijd ver te zoeken.

lees meer »
 
Israël zondag

Israël zondag

Voor meer informatie klik op "Lees Meer"

lees meer »
 
Voortgang ‘kerk en de nieuwe privacywetgeving’ Voortgang ‘kerk en de nieuwe privacywetgeving’

Inmiddels geldt de nieuwe wet op de privacy. De eerste stappen zijn gezet. Zo hebben we alle personen die vermeld staan op de adressenlijst om schriftelijke toestemming gevraagd en daarbij aangegeven over welke gegevens we beschikken.
Er zijn mensen die wijzigingen hebben doorgegeven en dat alles in inmiddels aangepast en verwerkt in een nieuwe adressenlijst. Als het goed is, is deze nieuwe lijst ingevoegd in het septembernummer van de Op Weg. Ieder jaar zal er een nieuwe adressenlijst verschijnen. Mocht het zo zijn, dat u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan vragen wij u dit tijdig door te geven aan de scriba.

lees meer »
 
Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden

De gewoonte van families om hun geliefde vanuit de kerk te begraven bestaat nog niet zo lang. Vijftig jaar geleden werden gemeenteleden vrijwel altijd begraven vanuit het sterfhuis. In de laatste decennia is dit veranderd. Nabestaanden, die hun dode moeten begraven of laten cremeren, vertrouwen de leiding van de begrafenis of crematie, met name als de overledene bij een kerkgemeenschap betrokken was, veelal toe aan de kerk. De kerk treedt dan op als gastvrouw, de uitvaartonderneming is dienstverlenend aanwezig. Dit geldt niet alleen als de uitvaartdienst in de kerk, maar ook als die in een aula plaatsvindt.

lees meer »
 
Leerhuis 2018 Leerhuis 2018

Het Bijbelboek Ester is een feestboek. Dat wil zeggen, dat het op een van de Joodse feesten gelezen wordt. Ester wordt gelezen op het Joodse Poerim feest, wat een soort carnaval is.
 

lees meer »
 
Nieuws vanuit het CVK Nieuws vanuit het CVK

Kerkstoelen
Begin juni heeft de Werkgroep Kerkstoelen haar advies uitgebracht aan het CvK naar aanleiding van het onderzoek naar nieuwe stoelen in de kerk. Na een toelichting van de werkgroep, in de vergadering van het CvK van 6 juni 2018, is het CvK akkoord gegaan met het uitgebrachte advies, met dank aan de Werkgroep Kerkstoelen voor het verrichte werk. Op 11 juni 2018 heeft ook de kerkenraad het voorstel aangenomen.

lees meer »
 
Vanuit de groep Beeld & Geluid

Vanuit de groep Beeld & Geluid

In de maand juni bent u in de gelegenheid geweest om te reageren op de lijst met onze wensen en eisen. Daarop zijn enkele reacties binnengekomen die we mee hebben genomen naar ons overleg. Dank, als u deze heeft aangeleverd!

lees meer »
 
Nogmaals een vraag van de webmaster

Nogmaals een vraag van de webmaster

Op 2 februari werd dit stukje geplaatst, echter......... er is nog niet veel veranderd, dus nogmaals een oproep aan de taakgroepen!!

De website van de kerk, www.pkn-heerhugowaard.nl, verandert bijna dagelijks. Als u alleen al de pagina’s ‘Agenda’ en ‘Nieuws’ ziet zegt dat genoeg.

lees meer »
 
'OUDEREN ALS SCHAKELS TUSSEN GENERATIES’ 'OUDEREN ALS SCHAKELS TUSSEN GENERATIES’

Ouderen en jongeren leven in onze samenleving steeds meer van elkaar gescheiden. Het besef dat generaties op elkaars schouders staan en elkaar veel te bieden hebben lijkt zo verloren te gaan.

lees meer »
 
Bedankbrief

Bedankbrief

Aan Rob van Visser, Protestantse gemeente Heerhugowaard, 21 juni 2018

Genezing begint met een klein vonkje, een sprankje hoop in zachte liefdevolle ogen.
Zie het item op 'Diaconie'.

 
Samen voor Kenia

Samen voor Kenia

Bijna gaat ons actiejaar beginnen!!!!
Wilt u hier meer over weten, klik op:  'Diaconie'

 
Kerkelijk drukwerk Kerkelijk drukwerk


Mede in verband met toekomstige uitbreiding van het team kerkelijk drukwerk, hebben wij besloten over te gaan tot het openen van één vast emailadres voor al het kerkelijk drukwerk. Alle medewerkers van ons team hebben dan toegang tot dit account en kunnen dan uw wensen waar proberen te maken.
Het emailadres voor al het kerkelijk drukwerk is:

 
Ontmoetingscentrum De Brink

Ontmoetingscentrum De Brink

Wij hebben begrepen, dat er diverse mensen zijn, die eigenlijk niet goed weten wat er zoal in en om de Brink gebeurt. Daarom leek het ons een goed en leuk idee om één en ander eens toe te lichten.
 

lees meer »
 
Bericht van ECHO Bericht van ECHO

Na een prachtige zomer en een heerlijke vakantie gaan we op 4 september weer van start met de repetities van Echo op de dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in onze eigen Ontmoetingskerk.

lees meer »
 
Vergutas bedankt en viert verder Vergutas bedankt en viert verder

Graag willen wij alle mensen bedanken die ons via de RABO actie steunden. Het leverde ons ruim 300 euro op. Meer dan wij andere jaren bij elkaar fietsten voor onze clubkas, want daarmee verdienden we maxi-maal 300 euro.

lees meer »
 
Gratis vakantiemidweek voor 100 eenzame ouderen!

Gratis vakantiemidweek voor 100 eenzame ouderen!

In navolging van een succesvolle midweek afgelopen jaar organiseert RCN Vakantieparken in samenwer-king met Hetvakantiebureau.nl ook dit jaar weer een geheel verzorgde midweek voor eenzame ouderen.

lees meer »
 
Steunpunt Verlies en Rouw

Steunpunt Verlies en Rouw

Oecumenisch Aandachtscentrum De Zwaan in Alkmaar start op dinsdagmiddag 25 september met een Steunpunt Verlies en Rouw, bedoeld voor mensen die een dierbare zijn verloren.

lees meer »
 
Nieuw seizoen De Zwaan Nieuw seizoen De Zwaan

Op 15 september om 15 uur is de feestelijke aftrap van het seizoen van oecumenisch centrum De Zwaan en de oecumenische Laatdiensten.

lees meer »
 
Alkmaarse Oratorium Vereniging maakt muzikale reis door de tijd Alkmaarse Oratorium Vereniging maakt muzikale reis door de tijd

Via zeer diverse muziekstukken reist het koor van de Alkmaarse Oratorium Vereniging op zondagmiddag 14 oktober 2018, met allen die dat leuk vinden, door 500 jaar geschiedenis van muziek in de Grote Kerk.

lees meer »
 
2 Vierdaagsen

2 Vierdaagsen

Vier van onze gemeenteleden hebben meegedaan aan 2 vierdaagse sportevenementen!!
Klik op 'deze link'