Nieuws uit de kerkenraad Nieuws uit de kerkenraad
Met de komst van ds. Niels A. Gillebaard komt op 1 maart een einde aan de interim-periode van ds. Marius Braamse. In ‘zijn’ wijken hebben velen op een plezierige manier met hem kennis kunnen maken. We zijn blij en dankbaar dat hij, waar nodig, inzetbaar was. 
Straks zijn weer twee predikanten actief in onze gemeente, maar er verandert wel iets in hun werktijden. Beide functies waren fulltime, maar zowel ds. van Capelleveen als ds. Gillebaard zullen vanaf 1 maart vier dagen per week voor onze gemeente beschikbaar zijn.  
U vindt hun werktijden op de pagina: OP ZONDAG > DE PREDIKANTEN

In de dienst van 16 februari is Alexander Obbink aangetreden als jeugddiaken en zijn Maartje Robijn en Henk Jonkvorst herbevestigd. De laatste heeft aangegeven het scribaat vanaf de maand juni te willen oppakken. Tot die tijd blijft hij actief als secretaris van het CvK. 
Ik ben blij dat deze belangrijke taak weer volledig wordt opgepakt; het betekent wel dat, naast een bestaande vacature in het CvK m.b.t. het arbobeleid, er nóg een lege plek komt. 
En bent u niet zo van het beleidsmatige, maar voelt u zich meer thuis bij het “omzien naar elkaar” dan is wellicht de taak van ouderling-pastoraat iets voor u? 
Informeer eens bij mij, één van de ouderlingen of predikanten en ervaar hoe leuk het is om meer betrokken te zijn bij het kerkelijk werk. We hebben u nodig. Ik schreef het al eerder: we kunnen als gemeente niet zonder bestuur…!

Met vriendelijke groet,
ook namens de kerkenraad,
Diny Kotterer-Horst
 
terug