"Nieuws van het College van Kerkrentmeesters"

"Nieuws van het College van Kerkrentmeesters"
Op een inlegvel, behorende bij het nummer van "Op Weg" van oktober treft u informatie aan over het bijdragen aan de actie "Solidariteitskas". 
Heeft u het inlegvel niet ontvangen of is het zoek geraakt, neem dan even contact op met het secretariaat van het CvK via e-mail: cvksecrpghhw@gmail.com of  tel.: 072-8883394 of kijk op pagina:
'ORGANISATIE > DOWNLOADS ORGANISATIE'

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk Jonkvorst, secretaris.
terug