Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

In de tuin van de Ontmoetingskerk ligt de doopsteen, die destijds, van 1969 - 2007, in de Exoduskerk aanwezig was.
Recentelijk is op die doopsteen een plaquette aangebracht  
terug