Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Doopsteen Exoduskerk

Recentelijk is op de doopsteen een plaquette aangebracht, zie voor verdere informatie pagina:
ORGANISATIE > KERKRENTMEESTERS
terug