Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters
Weliswaar staat er reeds een stukje over dezelfde materie, maar dat is overgenomen van een landelijk bestaande website waarop wij (bijna) geen invloed kunnen uitoefenen, omdat dat niet binnen de door de redactie gekozen systematiek valt. Dat is ondergetekende en enkele gemeenteleden reeds gebleken.

Bovenstaande was dan ook mede aanleiding om toch ook over de voormalige Gereformeerde Kerk te Heerhugowaard een stuk te schrijven, weliswaar in beknopte vorm. Hiervoor gaat de dank uit naar de dames Janneke Kiesewetter (tel.: 0725710523; e-mail: jannekepijper@kiesewetter.nl) en Henny Klercq (tel.: 0725711608; e-mail: klercq@quicknet.nl).

Mocht u behoefte hebben aan aanvullingen of wijzigingen dan kunt u zich met één van beide in verbinding stellen.

Veel leesplezier.

Namens het CvK,

Henk Jonkvorst, secretaris
 
terug