Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters
Woning Zuidwijkring 105

Al geruime tijd staat de woning aan de Zuidwijkring met nummer 105, die eigendom is van de Protestantse gemeente te Heerhugowaard, leeg.
Wat de toekomst wordt van deze woning en het hoe en waarom leest u op pagina:
'ORGANISATIE > KERKRENTMEESTERS'
terug