zondag 15 oktober 2017

Oecumene Taizé-viering

Locatie: 
 O. L. vrouw Geboortekerk Hornplein 1 te Schermerhorn
Tijdstip: 
 19:30

De Taizé-vieringen onderscheiden zich van andere vieringen door eenvoud, gemakkelijk mee te zingen korte liederen die verschillende malen herhaald worden, passende teksten, korte meditaties, gebe-den, stilte, een lichtceremonie en een passend aan-dacht centrum. Ze worden al diverse jaren gehou-den onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Schermer e.o.

“Voeten”
Dit is het thema van de Taizé-viering vandaag waarover de Taizé werkgroep werd geïnspireerd. Voeten: dragen je gewicht, maken sporen in het zand, geven soms een nare blaar, verzorg je, maken het leven draagbaar, maar met beide voeten op de grond kom je geen stap vooruit…….
Een Taizé-viering is de moeite waard en een moment van rust in deze toch al hectische tijd!
Deze avond staat deze viering onder muzikale leiding van Agnes Kauffman. Zij begeleid ook de Cantorij van de Protestantse gemeente te Schermer.
Taizé is een klein plaatsje in Bourgondië, Frankrijk.
Sinds 1940 is daar een oecumenische gemeenschap ontstaan waar jaarlijks duizenden mensen, vooral jongeren bijeenkomen.
Licht speelt tijdens deze viering een belangrijke rol en deze avond zijn we dan ook in de gelegenheid een kaarsje te ontsteken maar ook een gebed /voorbede uit te spreken voor een naaste of voor ons zelf. U kunt zich hier thuis al op voorbereiden.
We zijn een klein uurtje bij elkaar in een sfeervolle kerk en daarna is er gelegenheid na te praten met een kop koffie of thee.
U bent van harte welkom bij deze viering.
Wij zien u graag!
Vriendelijke groet van de Taizé-werkgroep

terug