Oecumenische studiedag

Oecumenische studiedag
Dit maakt de situatie voor mensen die in armoede leven alleen nog schrijnender. Bijna 600.000 huishoudens hebben kort of lang met armoede te maken. De groep die vier jaar of langer van weinig  geld moet rondkomen neemt ondanks de economische groei nog toe. Het Oecumenisch Platform NH organiseert op 21 september een studiemiddag Goed voorbeeld doet goed volgen.
Op deze bijeenkomst vertellen verschillende mensen en organisaties over hun ervaring met de aanpak van armoede: hoe kom je armoede op het spoor, hoe kun je signaleren en mensen die van weinig geld rond moeten komen helpen. Er is in het programma ook ruimte voor ontmoeting en uitwisseling tussen de deelnemers.
Deze middag is ook de start van het Oecumenisch Platform Noord-Holland de opvolger van de provinciale Raad van Kerken in Noord-Holland, die op 1 januari 2017 is gestopt.
Vrijdag 21 september 2018 van 13.00 – 16.30 uur te Heiloo
Aanmelden kan via onze website: https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact. In de agenda vindt u het uitgebreide programma.


 
terug