Ontmoetingscentrum De Brink

Ontmoetingscentrum De Brink
In 1975 werd de Brink gebouwd. Er vonden meteen veel activiteiten plaats. Na 40 succesvolle jaren werd het tijd om alles eens grondig te renoveren. Na de verbouwing/nieuwbouw werd in 2015 de nieuwe Brink geopend en we kunnen wel stellen, dat we een prachtig gebouw hebben teruggekregen, goed geïsoleerd en modern ingericht.
Op zondag beschikt onze Protestantse Gemeente te Heerhugowaard zo over mooie ruimten voor de dienstdoende kerkenraadsleden, de oppasdienst, de kindernevendienst, de jeugdkerk en, niet te verge-ten, het koffiedrinken na de dienst.
Maar door de week vinden in de Brink heel wat verschillende activiteiten plaats: natuurlijk alle kerkelijke vergaderingen, elke 2 weken sociëteit De Brink (SOOS), elke vrijdagavond SOOZ (jeugd en jongeren), bijeenkomsten van Zin in Heerhugowaard (bijv. film-voorstellingen), gezellige maaltijden etc.
Het mooie gebouw kost natuurlijk ook een lieve duit aan afschrijving, onderhoud, energie en water. Een flinke bijdrage in die kosten wordt ieder jaar geleverd door verhuur van zalen (incl. de kerkzaal) en de exploitatie van de bar. Daardoor zijn er, vooral ’s avonds, ook veel activiteiten in de Brink:
Diverse cursussen en vergaderingen van bijvoorbeeld EHBO, EPC, politieke partijen, een fotoclub, yoga, een bridgeclub, enz. Ook vinden er in de Brink vaak condoleance-bijeenkomsten plaats.
In de kerk oefenen drie koren (ECHO, Vergutas en de Cantorij), in de pauze kan men een kop koffie kopen aan de bar van de Brink.
In de kerk worden geregeld concerten gegeven en in de pauze en na afloop van het concert wordt er veel gebruik gemaakt van de faciliteiten van de Brink.
Bij al die doordeweekse activiteiten is de leiding in handen van een gastvrouw, gastheer of koster. Vaak geassisteerd door (bar)medewerkers.
De Brink en de Ontmoetingskerk worden elke week schoongemaakt door één van de vier schoonmaak-ploegen. Op dinsdagochtend is de klusgroep actief, zij nemen diverse (onderhouds)klussen ter hand. De tuinploeg mogen wij natuurlijk ook niet vergeten, zij zorgen er voor, dat de tuin en het kerkhof er netjes uitzien.
Al dit werk wordt door VRIJWILLIGERS gedaan en dat is toch best wel uniek!
Maar ook wij hebben te maken met vergrijzing! In vrijwel alle geledingen hebben wij behoefte aan nieu-we vrijwilligers.
Dus, mocht u na het lezen van dit stukje denken: ik kan misschien wel helpen bij bijvoorbeeld de schoon-maakgroep (1x per maand), de tuin- of klusgroep of bij het helpen achter de bar in de Brink, neemt u dan a.u.b. contact op met:
Peter Jobse, tel. 5712992 of
Henske Bakker, tel. 5710817
(Taakgroep de Brink)
terug