Open Monumentendag 2022 Open Monumentendag 2022
De Ontmoetingskerk is tussen 10.00 uur en 16.00 uur geopend.
In de Veenhuizerkerk bent u van 11.00 uur tot 16.00 uur welkom.


Wat valt er te beleven in de Ontmoetingskerk:
 • Een doorlopende PowerPointpresentatie met veel foto's toont o.a. een stukje geschiedenis van de kerk. 
 • Er is een tentoonstelling van ongeveer 25 doopjurken.
 • Er is doorlopend muziek en zang.     
 

Wat is er allemaal te zien in de Veenhuizerkerk:
 • Naast de ingang buiten kunt u een film over het leven van Reinout van Brederode (duur ± 7 minuten) bekijken.
 • In het voorportaal ligt het beeld van albast van Reinout van Brederode.
 • In de kerk zijn filmpjes te zien van de opgravingen van de fundamenten van de vroegere kerken, die uitgevoerd zijn in april en mei 2016.
 • Deze opgravingen zijn inmiddels  blijvend zichtbaar gemaakt en deze contouren van de voorgaande kerken kunt u  buiten bewonderen.
 • Het graf van Reinout van Brederode is weer dichtgemetseld en is ook te zien aan de oostkant van de Veenhuizerkerk.
 • Buiten is de klokkenstoel en de klok uit 1460 te bewonderen.
 • Op het kerkhof liggen in de graven 55 en 56 de drie Engelse vliegers, die op 2 juli 1940 in Veenhuizen zijn verongelukt. Hierover is een korte PowerPointpresentatie te zien in de kerk.
 • Op de begraafplaats vindt u ook een aantal graven die een cultuurhistorische waarde  hebben.
 • Er worden drie presentaties gegeven door Linda Verniers van NMF erfgoedadvies. Ze is archeoloog en ze is betrokken geweest bij de graafwerkzaamheden van de fundering in 2019. Daarnaast heeft ze het nodige over het gebied gepubliceerd.
            Deze lezingen vinden plaats van
            11.30 uur – 12.15 uur
            13.00 uur – 13.45 uur
            14.00 uur – 14.45 uur

Er wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van het gebied en de resten die aangetroffen zijn tijdens de archeologische werkzaamheden.

Al met al genoeg  redenen om een kijkje te nemen bij de Veenhuizerkerk, Kerkweg 26 1704 DH Heerhugowaard.
https://praalgrafveenhuizen.nl/
                                                  

 
terug