Welkom

Welkom
VAN HARTE WELKOM op deze pagina.
Communiceren doe je sámen, dat is niet alleen het werk van redacties. Het Latijnse woord communicare slaat daarop, het betekent ‘iets gemeenschappelijk maken’.
Dus déél de berichten die u van belang vindt!
Als u kopij aanlevert bij het kerkblad, stuurt u het dan, indien dit wenselijk/gepast is, ook naar de website en Facebook? Voor gemeenteleden: de adressen vindt u op de gele adressenlijst. Voor mensen van buiten de Ontmoetingskerk die kopij willen aanleveren of wanneer u vragen heeft: mail naar   , dan zullen wij uw bericht doorsturen naar de juiste personen c.q. beoordelen of uw kopij kan worden geplaatst.
 
lees meer »
 
Foto omslag Op Weg april

Foto omslag Op Weg april
OP WEG NAAR PASEN
Vanaf Aswoensdag is de kleur van het liturgisch kleed op de tafel in de kerk en de stola van de predikant paars.
Slechts twee keer per jaar licht het paars van het kleed en de stola even wat op en wordt het roze: op de derde advent (zondag Gaudete) en op de vierde zondag (Laetare) in de Veertigdagentijd, dat was op 22 maart jl. Roze staat voor de vreugde voor het komende paasfeest. Witte Donderdag is wit, Goede Vrijdag zwart (net als roze gebruiken we dit niet in onze kerk), Stille Zaterdag rood en Pasen is weer wit. Wit is de kleur van het licht, van alle kleuren samen, symbool van het volmaakte. Het hoort bij de hoogtijfeesten van het kerkelijk jaar. Wit, als de bloesem van de fruitbomen…
 
 
Wat zegt de naam?

Wat zegt de naam?
We merken dat niet iedereen de naam van onze gemeente op een juiste manier gebruikt. Daarom enige uitleg.
lees meer »
 
Redactie Op Weg Redactie Op Weg

Redactieadres:
Mevrouw T. Eising
Jac. van Maerlantlaan 86
1702 GR  Heerhugowaard
Tel.nr.: 072 571 97 54
e-mail: 

 
Bezorging Op Weg Bezorging Op Weg
Bezorging en adressen:
Mw. J. Klercq
P. de Hooghstraat 1
1701 LA Heerhugowaard
tel. 072-5716056
e-mail:
 
 
Onderstaand een aantal interessante links Onderstaand een aantal interessante links
lees meer »