Welkom

Welkom
VAN HARTE WELKOM op deze pagina.
Communiceren doe je sámen, dat is niet alleen het werk van redacties. Het Latijnse woord communicare slaat daarop, het betekent ‘iets gemeenschappelijk maken’.
Dus déél de berichten die u van belang vindt!
Als u kopij aanlevert bij het kerkblad, stuurt u het dan, indien dit wenselijk/gepast is, ook naar de website en Facebook? Voor gemeenteleden: de adressen vindt u op de gele adressenlijst. Voor mensen van buiten de Ontmoetingskerk die kopij willen aanleveren of wanneer u vragen heeft: mail naar  info@pkn-heerhugowaard.nl , dan zullen wij uw bericht doorsturen naar de juiste personen c.q. beoordelen of uw kopij kan worden geplaatst.
 
lees meer »
 
Foto omslag Op Weg december

Foto omslag Op Weg december
OP WEG MET HOOP
In de maand december leven we via de vier Adventszondagen toe naar het kerstfeest.
Vorig jaar maakte de Bloemengroep dit bloemstuk voor de Adventstijd. Elke zondag kwam er een krans bij. De tekst bij de vierde zondag was: ‘De vierde krans is groen van de klimop, een hoopvolle kleur, kleur van leven. Klimop kan bijna overal groeien, het is een taaie plant, die altijd een weg vindt om te groeien. Het is een laatbloeier, die voor bijen en hommels nog voedsel geeft als de rest van de planten al is uitgebloeid. Klimop staat symbool voor trouw door de sterke hechtwortels. De profeet Micha zegt dat de Eeuwige trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg, maar een met omwegen, zoals de kronkelige klimop.’
De redactie wenst u een hoopvolle decembermaand toe.
 
De website in beweging De website in beweging


Als u denkt dat in deze stille tijd de webmaster rustig in zijn stoel kan blijven zitten, heeft u het helemaal mis! Nu is de website belangrijker dan ooit, op deze plek kunnen wij u ieder uur van de dag benaderen met wijzigingen zoals aankondigingen, mooie liederen en andere opbeurende teksten. 
lees meer »
 
Wat zegt de naam?

Wat zegt de naam?
We merken dat niet iedereen de naam van onze gemeente op een juiste manier gebruikt. Daarom enige uitleg.
lees meer »
 
Redactie Op Weg Redactie Op Weg

Redactieadres:
Mevrouw T. Eising
Jac. van Maerlantlaan 86
1702 GR  Heerhugowaard
Tel.nr.: 072 571 97 54
e-mail: opweg.hhw@gmail.com

 
Bezorging Op Weg Bezorging Op Weg
Bezorging en adressen:
Mw. J. Klercq
P. de Hooghstraat 1
1701 LA Heerhugowaard
tel. 072-5716056
e-mail: adm-opweg@outlook.com
 
 
Onderstaand een aantal interessante links Onderstaand een aantal interessante links
lees meer »