Welkom

Welkom
VAN HARTE WELKOM op deze pagina.
Communiceren doe je sámen, dat is niet alleen het werk van redacties. Het Latijnse woord communicare slaat daarop, het betekent ‘iets gemeenschappelijk maken’.
Dus déél de berichten die u van belang vindt!
Als u kopij aanlevert bij het kerkblad, stuurt u het dan, indien dit wenselijk/gepast is, ook naar de website en Facebook? Voor gemeenteleden: de adressen vindt u op de gele adressenlijst. Voor mensen van buiten de Ontmoetingskerk die kopij willen aanleveren of wanneer u vragen heeft: mail naar   , dan zullen wij uw bericht doorsturen naar de juiste personen c.q. beoordelen of uw kopij kan worden geplaatst.
 
lees meer »
 
Beeld en Geluid

Beeld en Geluid
Voor de reguliere kerkdiensten hebben we ervoor gekozen om de presentatie ‘functioneel’ te houden, dus zonder veel overbodige informatie en ‘franje’. Het gaat simpelweg om het tonen van de liturgie. Uiteraard hebben we wél de huisstijl er in verwerkt.
In de foyer en De Brink hangen ook schermen en daarop kan allerlei informatie van de Ontmoetingskerk en De Brink getoond worden. Ook bij rouw- en trouwdiensten kunnen we ons voorstellen dat er gebruik van de schermen zal worden gemaakt. En zo kunnen we met z’n allen nog wel meer mogelijkheden benoemen.
 
lees meer »
 
Wat zegt de naam?

Wat zegt de naam?
We merken dat niet iedereen de naam van onze gemeente op een juiste manier gebruikt. Daarom enige uitleg.
lees meer »
 
Voorkant Op Weg in januari Voorkant Op Weg in januari

 
lees meer »
 
Redactie Op Weg Redactie Op Weg

Redactieadres:
Mevrouw T. Eising
Jac. van Maerlantlaan 86
1702 GR  Heerhugowaard
Tel.nr.: 072 571 97 54
e-mail: 

 
Bezorging Op Weg Bezorging Op Weg
Bezorging en adressen:
Mw. J. Klercq
P. de Hooghstraat 1
1701 LA Heerhugowaard
tel. 072-5716056
e-mail:
 
 
Onderstaand een aantal interessante links Onderstaand een aantal interessante links
lees meer »