Welkom

Welkom
VAN HARTE WELKOM op deze pagina.
Communiceren doe je sámen, dat is niet alleen het werk van redacties. Het Latijnse woord communicare slaat daarop, het betekent ‘iets gemeenschappelijk maken’.
Dus déél de berichten die u van belang vindt!
Als u kopij aanlevert bij het kerkblad, stuurt u het dan, indien dit wenselijk/gepast is, ook naar de website en Facebook? Voor gemeenteleden: de adressen vindt u op de gele adressenlijst. Voor mensen van buiten de Ontmoetingskerk die kopij willen aanleveren of wanneer u vragen heeft: mail naar  info@pkn-heerhugowaard.nl , dan zullen wij uw bericht doorsturen naar de juiste personen c.q. beoordelen of uw kopij kan worden geplaatst.
 
lees meer »
 
Foto omslag Op Weg juli/augustus

Foto omslag Op Weg juli/augustus
OP WEG NAAR...
Dit bouwsel van stenen in de vorm van een mannetje met uitgestrekte armen heet een Inuksuk en is een richtingaanwijzer of mijlpaal die van oudsher door de Inuit uit het Canadese poolgebied werd gebruikt. De oudst bekende weergaven stammen uit 1800-2400 jaar voor Christus en zijn gevonden op Baffin Island, Nunavut.
De Inuksuk werd door de oorspronkelijke inwoners van noordelijk Canada gebruikt als navigatiemiddel over de uitgestrekte toendra. Letterlijk betekent de naam ‘iemand was hier’, net zoals in de moderne graffiti “Willem was here”.
De Inuksuit (meervoud) variëren qua vorm en afmetingen en vervullen een veelvoud aan functies. Het zijn symbolen met diepe wortels in de Inuït cultuur.
In 2010 was een Inuksuk het logo voor de Olympische Spelen van Vancouver.
Overigens kom je tegenwoordig de steenmannetjes overal ter wereld in allerlei gedaantes en met verschillende benamingen tegen. 
Deze zomer komt u, als u erop uit trekt, misschien wel zo’n steenmannetje tegen of laat u er zelf een achter. Wat een mooie gedachte zit er achter: iemand is je voorgegaan. Ook als we thuis blijven, mogen we weten: de weg is veilig, I(i)emand was hier en is ons voorgegaan… 
 
 
Wat zegt de naam?

Wat zegt de naam?
We merken dat niet iedereen de naam van onze gemeente op een juiste manier gebruikt. Daarom enige uitleg.
lees meer »
 
Redactie Op Weg Redactie Op Weg

Redactieadres:
Mevrouw T. Eising
Jac. van Maerlantlaan 86
1702 GR  Heerhugowaard
Tel.nr.: 072 571 97 54
e-mail: opweg.hhw@gmail.com

 
Bezorging Op Weg Bezorging Op Weg
Bezorging en adressen:
Mw. J. Klercq
P. de Hooghstraat 1
1701 LA Heerhugowaard
tel. 072-5716056
e-mail: adm-opweg@outlook.com
 
 
Onderstaand een aantal interessante links Onderstaand een aantal interessante links
lees meer »