Welkom

Welkom

VAN HARTE WELKOM op deze pagina.
Communiceren doe je sámen, dat is niet alleen het werk van redacties. Het Latijnse woord communicare slaat daarop, het betekent ‘iets gemeenschappelijk maken’.
Dus déél de berichten die u van belang vindt!
Als u kopij aanlevert bij het kerkblad, stuurt u het dan, indien dit wenselijk/gepast is, ook naar de website en Facebook? Voor gemeenteleden: de adressen vindt u op de gele adressenlijst. Voor mensen van buiten de Ontmoetingskerk die kopij willen aanleveren of wanneer u vragen heeft: mail naar   , dan zullen wij uw bericht doorsturen naar de juiste personen c.q. beoordelen of uw kopij kan worden geplaatst.
 

lees meer »
 
Kopij Mededelingenblad

Kopij Mededelingenblad

Al heel veel jaren is het inleveradres voor de kopij voor de Mededelingen het e-mailadres van Jan Bergsma. LET OP: dit gaat veranderen!
Met ingang van januari 2019 moet alle kopij voor zowel drukwerk (bijvoorbeeld liturgieën) als het Mededelingenblad gestuurd worden naar: 
Het e-mailadres van Jan Bergsma wordt dan niet meer gebruikt voor kopij.
In de maanden november en december kunt u kopij voor de Mededelingen nog wel naar Jan Bergsma sturen.

 
OP WEG

OP WEG

Het kerkblad "Op Weg" wordt 11 x per jaar uitgegeven en is het kerkelijk nieuws- en informatieblad voor onze gemeente.

 
Redactie Op Weg Redactie Op Weg

Redactieadres:
Mevrouw T. Eising
Jac. van Maerlantlaan 86
1702 GR  Heerhugowaard
Tel.nr.: 072 571 97 54
e-mail: 

 
Bezorging Op Weg Bezorging Op Weg

Bezorging en adressen:
Mw. J. Klercq
P. de Hooghstraat 1
1701 LA Heerhugowaard
tel. 072-5716056
e-mail:
 

 
Onderstaand een aantal interessante links Onderstaand een aantal interessante links
lees meer »