Welkom

Welkom
VAN HARTE WELKOM op deze pagina.
Communiceren doe je sámen, dat is niet alleen het werk van redacties. Het Latijnse woord communicare slaat daarop, het betekent ‘iets gemeenschappelijk maken’.
Dus déél de berichten die u van belang vindt!
Als u kopij aanlevert bij het kerkblad, stuurt u het dan, indien dit wenselijk/gepast is, ook naar de website en Facebook? Voor gemeenteleden: de adressen vindt u op de gele adressenlijst. Voor mensen van buiten de Ontmoetingskerk die kopij willen aanleveren of wanneer u vragen heeft: mail naar  info@pkn-heerhugowaard.nl , dan zullen wij uw bericht doorsturen naar de juiste personen c.q. beoordelen of uw kopij kan worden geplaatst.
 
lees meer »
 
Foto omslag Op Weg maart

Foto omslag Op Weg maart
OP WEG NAAR HET VOORJAAR
De eerste lammetjes zijn al geboren en als het warmer wordt, zien we er steeds meer buiten in de weilanden. Wat een hoopvol gezicht. Een kudde met schapen en hun herder is een Bijbels beeld. Het beroep van herder is een geliefd beeld voor goed leiderschap. Het tegenbeeld van schapen hoeden, is gehoed worden. Het grootste gevaar voor schapen is dat zij op hun rug terecht komen. Dan is het onmogelijk om nog zelf overeind te komen. Je ziet het bij zieke mensen. Ze wachten in hun bed tot iemand ze naar de wc helpt, want zelf kunnen ze het niet meer. Hoeveel vertrouwen en geloof heb je dan nodig om het uit te houden? Hoeveel liever zou je niet zelf willen hoeden in plaats van gehoed te worden? We mogen ons, juist als het tegenzit, vasthouden aan het beeld van de Eeuwige, die herder is van alle mensen en wiens hart uitgaat naar de zwakken, de gewonden, de verdwaalden, de verstrooiden, de hopelozen. Hoeder van het weerloze… Met Psalm 23 schreef David er een lied over. We mogen troost vinden in deze woorden. 
 
Wat zegt de naam?

Wat zegt de naam?
We merken dat niet iedereen de naam van onze gemeente op een juiste manier gebruikt. Daarom enige uitleg.
lees meer »
 
Redactie Op Weg Redactie Op Weg

Redactieadres:
Mevrouw T. Eising
Jac. van Maerlantlaan 86
1702 GR  Heerhugowaard
Tel.nr.: 072 571 97 54
e-mail: opweg.hhw@gmail.com

 
Bezorging Op Weg Bezorging Op Weg
Bezorging en adressen:
Mw. J. Klercq
P. de Hooghstraat 1
1701 LA Heerhugowaard
tel. 072-5716056
e-mail: adm-opweg@outlook.com
 
 
Onderstaand een aantal interessante links Onderstaand een aantal interessante links
lees meer »