Welkom

Welkom
VAN HARTE WELKOM op deze pagina.
Communiceren doe je sámen, dat is niet alleen het werk van redacties. Het Latijnse woord communicare slaat daarop, het betekent ‘iets gemeenschappelijk maken’.
Dus déél de berichten die u van belang vindt!
Als u kopij aanlevert bij het kerkblad, stuurt u het dan, indien dit wenselijk/gepast is, ook naar de website en Facebook? Voor gemeenteleden: de adressen vindt u op de gele adressenlijst. Voor mensen van buiten de Ontmoetingskerk die kopij willen aanleveren of wanneer u vragen heeft: mail naar  info@pkn-heerhugowaard.nl , dan zullen wij uw bericht doorsturen naar de juiste personen c.q. beoordelen of uw kopij kan worden geplaatst.
 
lees meer »
 
Foto omslag Op Weg juni

Foto omslag Op Weg juni
OP WEG NAAR 'ANDERLAND'
Paul Biegel (1925-2006) schreef het mythische verhaal ‘Anderland’ over een drenkeling die vertelt over zijn reis. Is hij er geweest, in Anderland? Anderland zou een land achter de horizon zijn, er is nooit iemand geweest.

Al meer dan een jaar zet het coronavirus een rem op ons leven. Er is heel veel dat niet meer ‘gewoon’ is en dat geldt zéker voor alle mensen die geveld werden en worden door dit akelige virus.
Voorzichtig komen we nu in een andere fase en ook de kerkdeur staat op een kier.
Niemand weet hoe die nieuwe fase, het ‘Anderland’, er uitziet. Samen gaan we op weg naar dat land achter de horizon… een land waar we van dromen.
 
Wat zegt de naam?

Wat zegt de naam?
We merken dat niet iedereen de naam van onze gemeente op een juiste manier gebruikt. Daarom enige uitleg.
lees meer »
 
Redactie Op Weg Redactie Op Weg

Redactieadres:
Mevrouw T. Eising
Jac. van Maerlantlaan 86
1702 GR  Heerhugowaard
Tel.nr.: 072 571 97 54
e-mail: opweg.hhw@gmail.com

 
Bezorging Op Weg Bezorging Op Weg
Bezorging en adressen:
Mw. J. Klercq
P. de Hooghstraat 1
1701 LA Heerhugowaard
tel. 072-5716056
e-mail: adm-opweg@outlook.com
 
 
Onderstaand een aantal interessante links Onderstaand een aantal interessante links
lees meer »