Taakgroep Vieren

Taakgroep Vieren

Welkom op deze pagina!

De taakgroep bestaat uit de beide predikanten, een diaken en enkele kerkleden.
De taakgroep Vieren denkt mee en doet (voor zover mogelijk) mee aan alle zaken die betrekking hebben op bijzondere vieringen. Bijvoorbeeld de Vespers in de Stille week en een of meer Taizévieringen, met of zonder predikant.
Verder onderhoudt ze het contact met andere werkgroepen die een taak hebben in de eredienst, zoals de bloemengroep en de cantorij.
In de 40-dagentijd zorgt de taakgroep ervoor dat de 14 staties opgehangen worden en later weer vervangen door een viertal andere kunstwerken. 

 
Statiën 

Statiën 

In de 40-dagentijd hangen aan de muren van de Ontmoetingskerk de 14 statiën. De kruisgang van Jezus wordt op een bijzondere wijze verbeeld. De toegepaste techniek door kunstenaar Rien van Holland geeft een mooie dieptewerking aan de voorstellingen. Neemt u er de tijd voor om de beelden op u in te laten werken.
Na het overlijden van de heer van Holland zijn de 14 statiën geschonken aan de kerk. Wij zijn daarvoor mevrouw van Holland bijzonder dankbaar.

Taakroep Vieren

 

 
Vieringen in de 40-dagentijd

Vieringen in de 40-dagentijd

Ook dit jaar zorgde de Bloemengroep voor bijzondere bloemschikkingen in de weken voor Pasen, de 40 dagen tijd. Op de tafel stond een steeds dezelfde basis, maar elke week in een andere vorm. De uitleg van de schikkingen staat met de foto's nog tot 1 juni a.s. op deze pagina. We nodigen u uit de foto's en teksten nog eens rustig na te lezen en op u in te laten werken...

 
Vieringen in de 40-dagentijd PASEN

Vieringen in de 40-dagentijd PASEN

“Laat, Heer, ons hart U toebehoren. En laat ons door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan.”
Het is Pasen: een nieuw begin om te leven met het hart...

Bij de schikking:
Het rouwdoek is weggehaald.
We zien de 8 vazen geschikt in de vorm van een hart. In de tekst gaat het om 'zien met het hart'. Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang. Door de liefde zullen we Jezus herkennen.
De voorjaarsbloemen en bloeiende plantjes in het hart zijn een teken van Gods grootheid in de natuur en in de rijkdom van het leven...De Bloemengroep wenst u goede Paasdagen... 

 
Vieringen in de 40-dagentijd 19 april

Vieringen in de 40-dagentijd 19 april

Bij de schikking:
De 7 vazen staan nu in de vorm van een Latijns kruis.
7 is het heilige getal bij uitstek: 3 + 4. Ofwel het getal voor de drie-ene God en vier, het getal van de wereld.
God is in zijn zoon naar de aarde gekomen, zijn taak is volbracht op aarde.
De anemonen in de vazen symboliseren verwachting, helende bescherming

 
Vieringen in de 40-dagentijd 18 april

Vieringen in de 40-dagentijd 18 april

Bij de schikking:
Vandaag gebruiken we 7 vazen, 7 Is het getal van de volheid.
6 van de vazen staan in een cirkel en verwijzen naar de discipelen. 6 is ook het getal van de werken van barmhartigheid. Deze werken zijn onderdeel van de opdracht aan de christelijke gemeente en de discipelen. De vaas in het midden wijst naar nederig kunnen zijn

 
Vieringen in de 40-dagentijd 14 april

Vieringen in de 40-dagentijd 14 april

“Kijk naar de koning van vrede en recht. Hij is een redder, een held die niet vecht. Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet: Hij brengt je vreugde, maar geeft ook verdriet.”

Bij de schikking:
Vandaag hebben we het over de intocht in Jeruzalem. De vazen staan als een weg geschikt. 4 aan de ene kant van de weg, 4 aan de andere kant. De gebogen takken en palmbladeren ogen als een poort op de weg die Jezus gaat.

 

 
Vieringen in de 40-dagentijd 7 april

Vieringen in de 40-dagentijd 7 april

“Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven.”


Bij de schikking:
Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht? Deze vragen staan centraal in het verhaal van vandaag. De wijngaard is een gesloten vestiging; de pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk.
De vorm voor deze schikking is een gesloten vierkant en oogt ondoordringbaar. Zwaardvormige bladeren maken dat nog eens extra duidelijk.
De druiven verwijzen naar de wijngaard

 
Vieringen in de 40-dagentijd 31 maart

Vieringen in de 40-dagentijd 31 maart

“Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven. God, stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven.” 
Verheug u om de thuiskomst van de ene zoon en samen zoeken naar een nieuw begin.Bij de schikking:
Wees blij! De zoon is terug en laten we feestvieren. Een nieuw begin. De 8 vazen zijn in een achthoek geplaatst = De overgang van het oude (leven) naar het nieuwe (leven). We zien bloeiende bloesemtakken. Een nieuw begin, een nieuw leven.

 
Vieringen in de 40-dagentijd 24 maart

Vieringen in de 40-dagentijd 24 maart

Zie de bloeiende wilg: een eerste teken van de lente die komen gaat.

Bij de schikking:
De lezingen roepen op tot ‘zien’, omzien naar een ander. De tekenen van groei en bloei zijn al wat te zien, zoals de tuinman met geduld wacht op de groei van de vijg.
De vazen zijn nu in een open elips geplaatst zodat er de suggestie van een oog ontstaat. De primulaplantjes doen denken aan ogen. De sierlijke groene grassen versterken het beeld van inkeer.

 
Vieringen in de 40-dagentijd 17 maart

Vieringen in de 40-dagentijd 17 maart

“Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen. Het liefst zouden we ook een weg willen kiezen met minder inspanning en weerstand.” 

Bij de schikking:
Ook nu staan er weer 8 vazen. Dit keer geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden. 
De Griekse letter chi, de 22e letter in het oud-Griekse alfabet, heeft die vorm. Het is de eerste letter van het woord Christus, een van de namen van Jezus.
Er is de verheerlijking op de berg maar Jezus heeft nog een moeilijke weg te gaan. 
De Helleborus bloeit als er sneeuw ligt en het vriest. Hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis. Een visioen van een nieuw begin...

 
Vieringen in de 40-dagentijd 10 maart

Vieringen in de 40-dagentijd 10 maart

“Steeds weer anders Zo vertrouwd als Hij mij is, zo vreemd blijft Hij mij, ik volg Hem, maar volgen kan ik Hem niet.”  
In de kring verbonden door ranken van trouw voor een nieuw begin.


Bij de schikking:
Op de tafel staan 8 vazen geschikt in een cirkel
De cirkel wordt hier gebruikt als symbool voor de aarde.
Op de 8ste dag begint een nieuwe week (na 7 dagen). Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws.
Onderling zijn ze verbonden door klimopranken die zo samen een krans van solidariteit vormen.
In de vazen zijn bloemen van de cyclaam geschikt. De cyclaam duidt op vruchtbaarheid, bescherming, verlangen.