Taakgroep Vieren

Taakgroep Vieren
Welkom op deze pagina!

De taakgroep bestaat uit de beide predikanten, een diaken en enkele kerkleden.
De taakgroep Vieren denkt mee en doet (voor zover mogelijk) mee aan alle zaken die betrekking hebben op bijzondere vieringen. Bijvoorbeeld de Vespers in de Stille week en een of meer Taizévieringen, met of zonder predikant.
Verder onderhoudt ze het contact met andere werkgroepen die een taak hebben in de eredienst, zoals de bloemengroep en de cantorij.
In de 40-dagentijd zorgt de taakgroep ervoor dat de 14 staties opgehangen worden en later weer vervangen door een viertal andere kunstwerken. 
 
Bloemschikking 16 juni 2019 Bloemschikking 16 juni 2019
 
Bloemschikking Pinksteren Bloemschikking Pinksteren


Bij de bloemschikking:

Jezus zei: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ (Johannes 20 vers 21)

De bol geeft de aarde aan waarover de discipelen werden uitgezonden. De rode bloemen staan voor de discipelen en de verspreiding van Gods woord.

De stronk geeft de vier windstreken weer. Het rode lint is het vuur van de Geest dat zich verspreidt.
 
Vieringen in de 40-dagentijd

Vieringen in de 40-dagentijd
Ook dit jaar zorgde de Bloemengroep voor bijzondere bloemschikkingen in de weken voor Pasen, de 40 dagen tijd. 
De foto's en de bijschriften zijn verplaatst naar het fotoalbum op pagina:
OP ZONDAG > FOTOALBUM