Zin In Heerhugowaard

Zin In Heerhugowaard
Sinds 2017 bestaat binnen de Protestantse gemeente de Taakgroep Zin in Heerhugowaard. Onze activiteiten vinden plaats vanuit de Ontmoetingskerk en worden ondersteund door de kerkenraad.

Wie zijn wij?
Wij vormen een groep mensen die nadenkt over en plannen maakt voor de 'Kerk zonder muren' in Heerhugowaard. Er gebeurt heel veel in onze kerkdiensten. Daarin volgen we een mooie liturgie met liederen en gebeden. We lezen de verhalen uit de Bijbel die gaan over God en de mensen. Maar ook op andere tijden en met andere vormen wil de kerk haar deuren openen en mensen welkom heten. En dan niet alleen onze eigen gemeenteleden. Aan alle mensen die hier wonen wil de kerk een plaats bieden om anderen te ontmoeten en om in gesprek te gaan over wat ons ten diepste bezig houdt. We willen een programma  bieden met activiteiten die uitdagend genoeg zijn om bezig te zijn met wat er toe doet in het leven.
 
lees meer »
 
Leeskring ‘Zin Voor Zin’

Leeskring ‘Zin Voor Zin’
Leeskring Zin voor Zin bespreekt...........

op 3 maart 2020 het boek   Het hoge nest van Roxanne van Iperen.
Wij beginnen om 20.00 uur in De Brink.

 
lees meer »
 
Zin in een Film?

Zin in een Film?
Taakgroep Zin in Heerhugowaard nodigt u weer uit voor een filmvoorstelling op Vrijdag 7 februari 2020.
In het kader van 75 jaar vrijheid is gekozen voor  ‘The Zookeepers Wife”.
In barre tijden staan helden op plekken waar je ze niet verwacht. Jan Zabinski (Johan Heldenbergh) en zijn vrouw Antonina (Jessica Chastain) zijn zulke mensen. 
lees meer »
 
75 jaar vrijheid! Expositie 21 en 22 maart in De Brink

75 jaar vrijheid! Expositie 21 en 22 maart in De Brink
Taakgroep Zin in Heerhugowaard zou graag in het kader van de 75 jarige herdenking van de bevrijding een expositie willen houden van materialen uit de Tweede Wereldoorlog.
Wij doen een beroep op u lezers om materialen voor die gelegenheid in te brengen. Het spreekt vanzelf dat er zeer zorgvuldig mee zal worden omgegaan.
Andere inbreng wordt in overleg met de Taakgroep op prijs gesteld.
Hebt u materiaal wilt u dat dan doorgeven aan onderstaande adressen. 
T. Giezen. , S. Dijkstra: ,  G. Groeneveld:
Wij hopen dat deze expositie doorgang zal vinden en veel mensen zal uitnodigen tot het stilstaan bij en wellicht in gesprek komen over deze heftige oorlogsperiode.
 
 
Zin in een Film?

Zin in een Film?
Wat was het een indrukwekkende film, Selma! Het maakte de bezoekers stil en na afloop juist spraakzaam over het racisme in de wereld, dat nog volop gaande is.
Op het nieuwe grote scherm  wordt 7 februari de volgende film vertoond. Gegevens volgen in het kerkblad van februari, website en media. Reserveer alvast die datum dus.
 
Lachen in Oorlogstijd?

Lachen in Oorlogstijd?
Het komende jaar wordt veel aandacht geschonken aan de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog. Uiteraard gepaard gaande met veel herinneringen aan de oorlog zelf. Naast alle verschrikkingen werd ook het leven van alledag geleefd. In dat gewone leven waren er ook in die tijd gebeurtenissen die reden gaven tot lachen. Gebeurtenissen met een goede afloop of ronduit humoristische zaken die te maken hadden met de oorlogssituatie.
Taakgroep Zin in Heerhugowaard is voornemens op een zondagmiddag in februari of maart een middag te organiseren waarin positieve en leuke voorvallen uit het leven in oorlogstijd aan bod komen. Wij zoeken contact met mensen die zo’n voorval op die middag willen vertellen of die dat op schrift willen stellen zodat het voorgelezen wordt. Door de taakgroep wordt ook gezocht naar filmbeelden uit die tijd en het liefst uit deze streek. Wij hopen op veel reacties zodat we  een positieve herinneringsmiddag kunnen hebben met veel sprekers en luisteraars.
Hebt u een verhaal voor die middag meldt u dan aan bij onderstaande Taakgroepleden:
S. Dijkstra.
T. Giezen                 Tel: 5713097
G. Groeneveld.   Tel: 5718626   
 
 
Activiteiten

Activiteiten
Film
Eén van de vaste activiteiten van onze taakgroep is een filmavond met nagesprek. Om films te kunnen vertonen in één van de zalen van ons ontmoetingscentrum hebben de vereiste  licentie. Hiermee kunnen 5 films per jaar voor een groep van 50 mensen gedraaid worden. In de praktijk werkt het zo dat de taakgroepleden van te voren films met een hoog  ‘filmhuisgehalte’ bekijken. Met andere woorden: films met een zingevende achtergrond.
 
lees meer »