'OUDEREN ALS SCHAKELS TUSSEN GENERATIES’ 'OUDEREN ALS SCHAKELS TUSSEN GENERATIES’
Ouderen zijn schakels tussen generaties: hun herinneringen geven jongeren een langer verleden. In hun hoop strekt hun betekenis zich uit naar de toekomst. Als ouderen participeren in de verticale gemeenschap/solidariteit dragen zij bij aan de verbinding tussen generaties. Ouderen zijn ook erflaters: hun verhalen hebben de kracht van een erfenis, die zowel ten goe-de als ten kwade doorgegeven wordt aan volgende generaties.
Dit is het thema voor de gespreksmiddagen van dit seizoen. We zullen spreken over: ‘Loyaliteit tussen generaties’, ‘generaties en dankbaarheid’, ‘generaties in het joodse perspectief: eren van uw ouders’.
De themamiddagen zullen worden gehouden in januari en februari 2019, de concrete data worden nog bekendgemaakt.
Henco van Capelleveen
terug