Overdenking

Overdenking
De tijd dat st. Nicolaas een heilige was die kinderen redde, ligt ver achter ons. De afgoden hebben zich meester van hem gemaakt. De Germanen hebben hem een wit paard gegeven, zodat Sinterklaas leek op hun god Wodan. Deze rijdt ook op een schimmel, de achtbenige Sleipnir, waarmee hij door de lucht vliegt. Is het daarom dat Sinterklaas zo goed over daken kan lopen? Nog weer later is de Sint in handen van de Mammon gevallen, die hem tot de partijganger van de commercie heeft gemaakt. Hij laat geen graan meer groeien voor arme en berooide mensen, daar heeft hij geen tijd meer voor. Bol.com heeft hem geannexeerd. Als heilige wist hij drie dochters van een arme edelman te redden uit de prostitutie. De goden van de blanke overheersers hebben hem zwarte slaafjes gegeven.
De mensen die niet veel van het leven hebben te verwachten, hebben niets aan hem. Toch klinkt in deze periode van advent wel degelijk een boodschap van verwachting juist voor hen. Niet in de gedaante van deze aangeklede zelfbenoemde heilige op het witte paard, maar van een echte koning op een ezel. De bijbelse profeten vertellen over deze koning die komt. Met een niet te corrumperen boodschap van liefde en recht weet hij uit de handen van de afgoden te blijven. Hij is een vredevorst die zwaarden zal omsmeden tot ploegscharen. Hij is een wonderbare raadsman die de wereldleiders wijst op hun taak om herders en hoeders te zijn van de kleinste en kwetsbare mensen.
Deze koning is ook gevoelig voor menselijke verlanglijstjes. Maar dan andere. Het lijstje van Mary’s meals mag in deze misschien genoemd worden: geen honger meer; alle kinderen gaan naar scholen krijgen daar een maaltijd.
Zo schetst Jezus zijn koninkrijk: ‘zalig de armen, zalig wie treuren, zalig de zachtmoedigen, zalig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, zalig de barmhartigen, zalig de reinen van hart, zalig wie vrede sluiten, zalig de vervolgden.’
Deze koning komt en houdt dit verlangen gaande. Laten we zijn komst niet wegdrukken door een aangeklede man op een paard of zijn Amerikaanse tegenhanger op een eland. Je kunt beter geloven in iets dat zo mooi is, dat bijna te mooi om waar te zijn, dan in iets waarvan je zeker weet dat je beduveld wordt.
In deze tijd van afstand houden en coronamaatregelen lijkt het koninkrijk van deze koning ver weg. Meer dan ooit kunnen wij daar toch wat van laten zien. Zoals de engelen het kind in de kribbe aankondigen als de nieuwe koning van vrede, zo kunnen wij met aandacht en meeleven en verbondenheid boodschappers zijn van Zijn Koninkrijk.
Engelen door de komende kerstdagen iets liefs voor de ander te doen. We mogen uitkijken naar die engelen.

Henco van Capelleveen
terug