Overdenking

Overdenking
Ondertussen duurt de vreemde situatie voort. In de zeven jaar dat ik predikant ben, heb ik bijvoorbeeld nog nooit meegemaakt dat ik een dienst moest afzeggen. Bij de laatste Jeugddienst was dat voor het eerst. Ik wachtte op de uitslag van een coronatest, die ik vrijdag aan het eind van de middag had gehad en die uiteindelijk pas zondagavond binnenkwam. Dat betekende dat ik die zondagmorgen niet kon voorgaan, want je moet binnenblijven. De test was gelukkig negatief en de groep van Tempeltalk en Diny Kotterer deden het geweldig. Het was ook bijzonder om het eens van een afstand mee te maken. Het is een voorbeeld van hoe zaken, die vroeger vanzelfsprekend waren, dat niet meer zijn. Ik hoor bijvoorbeeld veel mensen vertellen, dat een ver-koudheid heel anders beleefd wordt tegenwoordig, want wie weet is het… Terecht natuurlijk, we moeten voorzichtig zijn.
De effecten worden ook steeds meer zichtbaar. Ik las in een nieuwsbericht, dat bijvoorbeeld kwetsbare jongeren extra geraakt worden. In het bericht vertelde de 25-jarige Jennifer, die werkte bij de koffiezaak Heilige Boontjes in Rotterdam, waar kwetsbare jongeren werkervaring opdoen, dat ze zo de structuur mist sinds de komst van het coronavirus. "Je zit ineens thuis, je hebt geen zekerheid meer en geen contact meer met andere mensen." De acht weken thuiszitten in het voorjaar hadden veel effect op haar gezondheid. "Ik was heel erg eenzaam en depressief. Ik wist niet hoe ik mijn leven weer moest oppakken. Het ging gewoon niet lekker met mij."
In de Bijbel zijn het de profeten, die het volk moed inspreken in tijden van moeite en beproeving. Zoals bijvoorbeeld de profeet Micha over de tijd waarin hij leefde, rond 740 v. Chr., toen het land bedreigd en deels veroverd werd door de Assyriërs. Hij schrijft over God: ‘Hij zal rechtspreken tussen de machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.’
De uitspraken werpen een licht op de omstandigheden van toen, maar de inspiratie laat zien hoe onder bepaalde omstandigheden de houding van de mens moet zijn, in het licht van Gods plan. De profeten geven een aantal gedragingen, waar de mens in alle tijden aan moet voldoen als die mens wil bijdragen aan de wereldopbouw volgens het plan van God. Het is een wereldbeeld dat loopt van begin tot einde. Profeten geven aan waardoor dit plan verstoord is en waardoor de orde tussen God en mensen weer kan worden hersteld.
Kortom: het gaat om de principes die je hebt te volgen als je wilt deelnemen aan de wereldopbouw volgens Gods plan.
Het christendom ziet Jezus van Nazareth als de door God gezonden Messias. Hij liet iets zien van hoe God de wereld ziet en hoe mensen met elkaar kunnen samenleven. Hij bracht het nog maar als begin. Hij wijst in de verhalen op een toekomst en een weg die zijn leerlingen hebben af te leggen. Er moet dus nog iets gebeuren, nog veel gebeuren. Als christenen zien we uit naar de algehele voltooiing van wat Gods plannen zijn met de wereld, zijn volk en de mensheid, net als de profeten. De weg om te gaan ligt, aan het begin van het jaar, voor ons open.

Ds. Niels A. Gillebaard
terug