Overige Dagen Overige Dagen
Op deze pagina staan nieuws en activiteiten die doordeweeks vanuit de Ontmoetingskerk worden georganiseerd.

Op het submenu: Nieuws Extern vindt u nieuws en activiteiten, die te maken hebben met kerk en maatschappij. Hier staat bijvoorbeeld informatie over acties, nieuws uit andere kerken en van koren, verenigingen e.d.
De redactie beoordeelt de aangeleverde kopij en besluit al dan niet tot plaatsing op deze pagina.
 
Kerkelijk Bureau Gesloten Kerkelijk Bureau Gesloten

In verband met de 'lock-down' is De Brink, en dus ook het kerkelijkbureau gesloten.
 
Recht en gerechtigheid, liefde en ontferming (deel 3)

Recht en gerechtigheid, liefde en ontferming (deel 3)
Wat betekenen deze woorden nu voor ons Rob en Els. Op 17 mei 2020 sprak onze dominee Henco van Capelleveen over de 10 woorden aan ons gegeven in Exodus.
Voor het vervolg, kijk op pagina:
ORGANISATIE>DIACONIE
 
Nieuws van de Rommelmarkt commissie

Nieuws van de Rommelmarkt commissie

Beste mensen,  Graag willen we jullie informeren over de rommelmarkt 2021! Inmiddels zijn we als commissie weer eens bij elkaar geweest en we blijven positief! We zullen alvast alle voorbereidingen treffen voor een rommelmarkt in april 2021. We hebben de datum gesteld op zaterdag 17 april.

lees meer »
 
Actie: Wij lopen nog een keer mee met Talitha Kum Actie: Wij lopen nog een keer mee met Talitha Kum

In de laatste Op Weg schreef ik u dat wij nog 5000 euro mochten overmaken naar Talitha Kum. Het was weer een uitdaging om werkelijk het geld in Kenia te krijgen. Met de vasthoudendheid van Pieter Bijl is het uiteindelijk toch weer gelukt. De zusters hebben een tekort aan woorden om de dankbaarheid te uiten voor deze gift van hun vrienden. Wij zijn dankbaar dat we dat hebben kunnen doen. Als gemeente hebben we dat weer mogelijk gemaakt.
We krijgen de overvloedige zegeningen toegewenst van God.
Rob de Visser
 
Noodfonds Noodfonds


Binnen de  samenwerkende kerken in Heerhugowaard bestaat het noodfonds. De gelden voor dit fonds worden  gestort door de gezamelijke kerken, ook onze kerk is hierbij nauw betrokken.

Alles hierover leest u op pagina: 'ORGANISATIE > DIACONIE'
 
Update corona-maatregelen

Update corona-maatregelen
Ook bij ons zijn de maatregelen in verband met corona aangepast!
U leest hier meer over op pagina: 'INFO CORONAVIRUS'.
 
Een Muzikale Fruitmand

Een Muzikale Fruitmand
Zou het niet leuk zijn om iemand te verrassen met een mooie psalm of lied? 
lees meer »
 
Kerkenraadsvergadering Kerkenraadsvergadering

Op maandagavond 9 november 2020 was er vanaf 19:30 – 22:15 uur de derde vergadering van de kerkenraad in het kerkelijk seizoen 2020-2021.

Het verslag kunt u downloaden op de pagina 'ORGANISATIE>KERKENRAAD'