Overige Dagen Overige Dagen
Op deze pagina staan nieuws en activiteiten die doordeweeks vanuit de Ontmoetingskerk worden georganiseerd.

Op het submenu: Nieuws Extern vindt u nieuws en activiteiten, die te maken hebben met kerk en maatschappij. Hier staat bijvoorbeeld informatie over acties, nieuws uit andere kerken en van koren, verenigingen e.d.
De redactie beoordeelt de aangeleverde kopij en besluit al dan niet tot plaatsing op deze pagina.
 
Het moderamen heeft vergaderd Het moderamen heeft vergaderd

Voortgang kerkenwerk
Half mei is het moderamen voor het eerst sinds half maart bijeen geweest in de Exoduszaal in De Brink. 
Zie voor het verslag pagina: 'ORGANISATIE > KERKENRAAD'.

 
Hoe de Ontmoetingskerk zichzelf zichtbaar houdt in coronatijd

Hoe de Ontmoetingskerk zichzelf zichtbaar houdt in coronatijd
Ds. Henco van Capelleveen en Ds. Niels Gillebaard vertellen in het Heerhugowaards Nieuwsblad over hoe onze kerk zichzelf zichtbaar houdt in deze tijd.

Voor het interview klik op de link: INTERVIEW
 
Fun voor de jeugd

Fun voor de jeugd
Op pagina 'FUN' van Jeugdwerk vind je leuke dingen om je tijd mee door te komen in deze tijden van afstand houden.
 
Overdracht Overdracht


Het is zover! 
Op pagina 'ORGANISATIE > KERKRENTMEESTERS' en / of 'ORGANISATIE > KERKENRAAD' kunt u lezen hoe en wanneer deze overdracht tot stand is gekomen.
 
Corona en mary's meals, Nieuwe nieuwsbrief

Corona en mary's meals, Nieuwe nieuwsbrief
Op de internationale website van mary's meals is alweer het negende stukje over mary's meals en corona. De 1,65 miljoen kinderen die zij ondersteunen op school, kunnen niet naar school in alle landen maar er is hoop! De oprichter en bestuurder van mary's meals Magnus MacFarlane-Barrow heeft een update geschreven hoe zij samen oplossingen hiervoor proberen te vinden en gevonden hebben.

Klik snel door naar pagina: ORGANISATIE > DIACONIE
 
 
Fun voor de jeugd mei

Fun voor de jeugd mei


Op pagina 'FUN' van Jeugdwerk vind je de uitslag van de kleurwedstrijd.
 
Bericht van de kerkenraad

Bericht van de kerkenraad
Voor het hele bericht zie pagina:
ORGANISATIE > KERKENRAAD