Overige Dagen Overige Dagen
Op deze pagina staan nieuws en activiteiten die doordeweeks vanuit de Ontmoetingskerk worden georganiseerd.

Op het submenu: Nieuws Extern vindt u nieuws en activiteiten, die te maken hebben met kerk en maatschappij. Hier staat bijvoorbeeld informatie over acties, nieuws uit andere kerken en van koren, verenigingen e.d.
De redactie beoordeelt de aangeleverde kopij en besluit al dan niet tot plaatsing op deze pagina.
 
Update corona-maatregelen

Update corona-maatregelen
Ook bij ons zijn de maatregelen in verband met corona aangepast!
U leest hier meer over op pagina: 'INFO CORONAVIRUS'.
 
Een Muzikale Fruitmand

Een Muzikale Fruitmand
Zou het niet leuk zijn om iemand te verrassen met een mooie psalm of lied? 
lees meer »
 
Solidariteitskas 2020

Solidariteitskas 2020
Ook dit jaar willen wij u wijzen op de actie ‘Solidariteitskas’.
U kunt alles informatie lezen op pagina:
'ORGANISATIE > KERKRENTMEESTERS'
 
 
Kerkenraadsvergadering Kerkenraadsvergadering

Op maandagavond 5 oktober 2020 was er vanaf 19:30 – 22:00 uur de tweede vergadering van de kerkenraad in het kerkelijk seizoen 2020-2021.

Het verslag kunt u downloaden op de pagina 'ORGANISATIE>KERKENRAAD'

 
Een vertrouwenspersoon in de kerk Een vertrouwenspersoon in de kerk

Het Steunpunt Kerkelijk Werk beveelt elke gemeente aan een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Het verslag kunt u downloaden op pagina:
'ORGANISATIE>KERKENRAAD'

 
Herinnering

Herinnering
Recentelijk hebben de leden van onze gemeente een brief ontvangen over bovenvermeld onderwerp. Hierin is verzocht om vóór 1 november 2020 het formulier dat op de achterzijde is afgedrukt of het bijgesloten formulier voor een kind jonger dan 18 jaar in te vullen en te ondertekenen om het dan vervolgens te verzenden.
Wij doen een dringend beroep op u, voor zover u dit nog niet gedaan heeft, alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Dit is in het belang van ons allen en als gemeente om aan onze verplichtingen rondom privacy te voldoen.
Voor uw medewerking zeggen wij u bij voorbaat hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Henk Jonkvorst, scriba
 
De dominee gaat pardoes kopje onder

De dominee gaat pardoes kopje onder
'De dominee gaat pardoes kopje onder' en 'Dolerenden naar de Stationsweg', twee krantenartikelen uit de Alkmaarsche Courant, die een stukje geschiedenis zijn van de Protestantse gemeente te Heerhugowaard.
De beide krantenartikels zijn aangeleverd door dhr. J.P Harlaar
    Klik op de kerk om het artikel te
    downloaden!
 
Bijeenkomst

Bijeenkomst
Uitnodiging voor de bijeenkomst van de Ring Alkmaar op donderdag 22 oktober 2020 te Alkmaar
Thema: Kerk-zijn op anderhalve meter

 
Uitnodiging!

Uitnodiging!
lees meer »
 
Kerkenraadsvergadering Kerkenraadsvergadering

Op maandagavond 7 september 2020 was er vanaf 19:30 – 22:00 uur de eerste vergadering van de kerkenraad in het kerkelijk seizoen 2020-2021.

Het verslag kunt u downloaden op de pagina 'ORGANISATIE>KERKENRAAD'

 
Informatie van voorzitter en/of scriba kerkenraad Informatie van voorzitter en/of scriba kerkenraad

Er is nieuwe informatie m.b.t.:
Stationswegcomplex (SWC).

lees meer »
 
Beleid Multimedia en Privacy Beleid Multimedia en Privacy


Voor de zomervakantie heeft de kerkenraad een bijlage aan de Privacyverklaring van de Protestantse gemeente, d.d. mei 2019, toegevoegd. 
Een verkorte versie en de complete bijlage bij de Privacyverklaring vindt u op pagina:
'ORGANISATIE>KERKENRAAD'
 
Kent u de namen uit de Bijbel? Kent u de namen uit de Bijbel?
Even puzzelen: een Filippine met Bijbelse namen 
Als u op de puzzel hiernaast klikt kunt u een leuke Filippine downloden met de teksten in de Bijbel waar u de antwoorden kunt vinden. Veel plezier
 
Hoe de Ontmoetingskerk zichzelf zichtbaar houdt in coronatijd

Hoe de Ontmoetingskerk zichzelf zichtbaar houdt in coronatijd
Ds. Henco van Capelleveen en Ds. Niels Gillebaard vertellen in het Heerhugowaards Nieuwsblad over hoe onze kerk zichzelf zichtbaar houdt in deze tijd.

Voor het interview klik op de link: INTERVIEW
 
Bericht van de kerkenraad

Bericht van de kerkenraad
Voor het hele bericht zie pagina:
ORGANISATIE > KERKENRAAD