Overige Dagen Overige Dagen
Op deze pagina staan nieuws en activiteiten die doordeweeks vanuit de Ontmoetingskerk worden georganiseerd.

Op het submenu: Nieuws Extern vindt u nieuws en activiteiten, die te maken hebben met kerk en maatschappij. Hier staat bijvoorbeeld informatie over acties, nieuws uit andere kerken en van koren, verenigingen e.d.
De redactie beoordeelt de aangeleverde kopij en besluit al dan niet tot plaatsing op deze pagina.
 
Noodfonds Noodfonds


Binnen de  samenwerkende kerken in Heerhugowaard bestaat het noodfonds. De gelden voor dit fonds worden  gestort door de gezamelijke kerken, ook onze kerk is hierbij nauw betrokken.

Alles hierover leest u op pagina: 'ORGANISATIE > DIACONIE'
 
Actie Kerkbalans 2021

Actie Kerkbalans 2021
December is weer in zicht en daarmee ook de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2021.
U leest hier alles over op pagina:
'ORGANISATIE > KERKRENTMEESTERS'
 
Herinnering

Herinnering
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Medio oktober 2020 hebben de leden van onze gemeente een brief ontvangen over bovenvermeld onderwerp. Hierin is verzocht om vóór 1 november 2020 het formulier dat op de achterzijde is afgedrukt of het bijgesloten formulier voor een kind jonger dan 18 jaar in te vullen en te ondertekenen om het dan vervolgens te verzenden.
Wij doen een dringend beroep op u, voor zover u dit nog niet gedaan heeft, alsnog het formulier zo spoedig mogelijk aan ons te doen toekomen. Dit is in het belang van ons allen en als gemeente om aan onze verplichtingen rondom privacy te voldoen.
Voor uw medewerking zeggen wij u bij voorbaat hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Henk Jonkvorst, scriba
 
Update corona-maatregelen

Update corona-maatregelen
Ook bij ons zijn de maatregelen in verband met corona aangepast!
U leest hier meer over op pagina: 'INFO CORONAVIRUS'.
 
Een Muzikale Fruitmand

Een Muzikale Fruitmand
Zou het niet leuk zijn om iemand te verrassen met een mooie psalm of lied? 
lees meer »
 
Kerkenraadsvergadering Kerkenraadsvergadering

Op maandagavond 9 november 2020 was er vanaf 19:30 – 22:15 uur de derde vergadering van de kerkenraad in het kerkelijk seizoen 2020-2021.

Het verslag kunt u downloaden op de pagina 'ORGANISATIE>KERKENRAAD'