Overweging

Overweging
Een nieuw jaar! Hoe zit het met onze goede voornemens? Blijven we onszelf trouw? Of daagt dit nieuwe jaar ons uit om het nu eens echt anders te gaan doen? Gaan we nou eindelijk die kilo's kwijtraken of beginnen we nu echt aan de studie of maken we nu echt onze droom waar? 

Een heel interessant Bijbelfiguur vind ik Johannes de Doper. Hij roept naar de mensen dat het echt tijd wordt dat ze zich omkeren.  Hij wil dat ze aan een nieuw leven beginnen. De doop is daarvan het teken. De meeste mensen die bij een kerk horen, zijn al gedoopt, de doop geldt voor je hele leven. Maar dat van die ommekeer, daar kun je telkens weer opnieuw aan gaan staan. Wie weet, willen we dat ook aan het begin van het nieuwe jaar. Johannes zegt het zo: 'Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn' (Mt. 3 : 8). Deze woorden zijn gericht aan zijn opponenten, die tijdens zijn prediking kritisch op een afstand blijven staan kijken. Johannes ziet echter liever dat mensen gehoor geven aan zijn oproep en zich bewust worden waar en waarom ze ommekeer nodig hebben. Wat zou het heerlijk zijn als dat ons zou lukken: op een manier die bij ons past in dit jaar vernieuwing in ons leven te ervaren! Nieuw elan, een nieuwe kijk op de werkelijkheid van ons leven, met nieuwe inzichten, creativiteit misschien, wijsheid misschien, vrede, vreugde en geluk zeker! Dat we onze onhebbelijkheden achter ons kunnen laten. Dat we het aandurven om onze pijn en verdriet serieus te nemen. En dat we steun mogen ervaren in ons geloof zodat het allemaal wat dragelijker wordt. Het geboorteverhaal van Jezus drukt een en al nieuw elan uit! Ik zie zijn komst als een liefdesverklaring aan mensen en een uitnodiging om antwoord te geven. Door Hem een plaats te geven in ons  leven en vrucht te dragen, zoals Johannes al  aan de mensen vroeg.
(De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004)  

Ik eindig met iets wat helemaal nieuw is in onze straat: twee soorten nieuwe bomen: rechts zie je de Tulpenboom. Zijn blad lijkt op de vorm van een tulp. In mei-juni bloeit de boom met prachtige, geelgroene bloemen met op ieder bloemblad een oranje vlek. Links zie je de Maackia, die heldergroene bladeren vormt en wit/geel gaat bloeien.  Wat je nu ziet, dat stelt niks voor, maar je zult later eens zien hoe ze groeien en bloeien! Ze zijn nu al helemaal nieuw en vol groeikracht!  

We kunnen het van de natuur afkijken. Zij vernieuwt zich elk jaar weer na de winter.  Laten we door de komst van Jezus ons leven vernieuwen en door zijn Geest groeien en bloeien en vrucht dragen. 
JG
 
terug