Overweging

Overweging
In de kerk hebben wij een schat aan verhalen die boven de dagelijkse werkelijk uitgaan.  Dat is waar het in de lezing dan deze gedachtenis zondag over gaat. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar alles anders is en God in ons midden staat. De dood zal niet meer zijn en alle tranen worden afgewist. 

De nieuwe aarde dat is onze uitdaging van het leven. Zorg voor de naaste. Dat mensen worden gezien in wat ze te dragen hebben. De nood van de wereld, daar zijn onze oren voor nodig. Het kwetsbare is wat onze aandacht vraagt. Daar in te handelen, daar begint het Koninkrijk van God. En daar lijkt het ook gelijk op te houden, want dat koninkrijk blijkt niet zomaar te ontstaan.  Gerard Reve vraagt ’in zijn gedicht ‘Graf te Blauwhuis’: dat Koninkrijk van U, wordt dat nog wat?’

Het Bijbelboek Openbaringen zegt dat er EEN is die ooit, eens de tranen van onze ogen af zal wissen. Een God die recht zal doen, die vrede geeft die al ons verstand te boven gaat. 

Geloven is dat ons leven verder reikt dan de dagelijkse werkelijkheid. De hemel, niet omdat het leven anders niet lang genoeg zou zijn. Maar omdat er zo ontzettend veel recht gezet moet worden. Geloven is de hoop dat alle gebrokenheid van het leven eens geheeld zal worden. Daar is de hemel voor. 
Zo gedenken wij  onze dierbaren die zijn overleden. De herinneringen waarin zij groot zijn geweest en waar wij intens dankbaar voor zijn en de hoop dat de pijn van hun leven geheeld zal worden. Zie ik maak alle dingen nieuw. 


De gedachtenis houden wij in twee diensten. Dit jaar doen we het iets anders dan voorgaande jaren. De eerste dienst volgt de liturgie van elke zondag. Bij het gedenken noemen wij alle namen van overleden gemeenteleden en steken een kaars aan. 

De tweede dienst staat het gedenken centraal. De familieleden van de overleden gemeenteleden kunnen bij het noemen van de naam zelf een kaars aansteken. In deze tweede dienst is er ook de mogelijkheid om een lichtje aan te steken voor dierbaren die al eerder zijn overleden. Met name dit laatste blijkt in een grote behoefte te voorzien.

Daarom voeren wij dit element ook toe aan de eerste dienst. Na de zegen is er de mogelijkheid een lichtje aan te steken in de gedachtenis hoek van de kerk. Omwille van een evenwichtige verdeling over beide diensten proberen  we dit jaar ook in de eerste dienst deze mogelijkheid te bieden. 

Henco van Capelleveen
 
terug