Overweging Overweging
De bijbel houdt ons voor dat het goede wordt beloond en het kwade wordt gestraft. Goed gedrag wordt beloond
en slecht gedrag gestraft. Maar pas op, haal deze dingen niet uit hun context, dan ontspoort de boel.
Het schema van voorspoed als beloning en straf als tegenslag mag niet zomaar naar het leven vertaald worden.
Want hoe zit dat dan als het kwaad goede mensen treft. Dan klopt het schema niet. Als ik om mij heen
kijk klopt er heel veel niet. Waarom hebben de armste mensen het meest van de coronacrisis te lijden?
Zo werkt het dus niet. De opa van Robin uit het boek van Sjoerd Kuyper weet dat gelukkig ook. Nellie van de
zondagschool heeft op kerstavond een boekje gekregen, Robin niet want die zit niet op de zondagsschool. ‘Jij
zit niet op de zondagsschool, he? vraagt Nellie. Robin schudt zijn hoofd. ‘Dan zal God je wel flink straffen, denk
ik’ zegt Nellie. Daar schrikt Robin van! Maar ik geloof wel in God, zegt hij zacht . ‘Dat helpt niet’ , zegt Nellie. ‘Je
moet op zondagsschool zitten …Anders zal God je flink straffen’ .
Robin gaat naar opa die gelovig is. Opa is ook zeeman geweest en dat is aan zijn uitspraken vaak nog te horen.
‘Opa’, vraagt Robin, ‘kan God je wat doen?’ ‘Wat doen?’ vraagt Opa. ‘Ja, flink straffen…’Ben je nou helemaal
besodemieterd!’ zegt Opa.

God is niet uit op straf, God is uit op omkering. De bijbel heeft een heel positief mensbeeld. Mensen kunnen
veranderen ten goede. De zondaar kan zondaar af worden; de vijand kan vijand af worden, slachtoffer kan
slachtoffer af worden. God wordt genoemd groot van barmhartigheid en die mensen liefheeft.
Jezus heeft een boodschap voor de toekomst. Hij biedt aan. Hij verkondigt zijn boodschap en laat goede daden
zien. En daar komen mensen op af. Toen Jezus de schare zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen.
Bewogenheid daar begint het mee. Dat is het Bijbelse antwoord op de crisis.
Mensen weten zich gekend bij Jezus. De tollenaar voelt bij Jezus geen onmiddellijk veroordeling. Hij mag er
zijn, hij wordt gekend. De melaatse wordt door Jezus niet voorbij gelopen , maar gezien. De zieke krijgt zijn
schuld niet ingeprent, maar wordt opgericht . Bewogenheid dat is de goddelijke macht die de wereld verandert.
Pas als liefde jou ten deel valt kun je kiezen voor liefde.
Omdat God in mensen geloofd, door die liefde worden wij geroepen te geloven in God en zijn woord te doen.
Dat is de macht die Jezus zijn leerlingen geeft. Macht heeft niets met een machtswoord te maken. Macht is de
bewogenheid, de aanwezigheid bij de ander.

HvC, gelezen: Robin en God, Sjoerd Kuyper, Amsterdam 1997, p 68,69.
terug